Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na www.poctiveseo.sk

Poskytovatel postupuje při zacházení s osobními údaji Objednatele v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele). Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  1. Osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a nese zodpovědnost za nepravdivost osobních údajů. Poskytovatel má právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů a další uvedené v § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
  2. V případě zájmu dotčených osob o zasílání informací o nových nabídkách slevách nebo akcích - newsletter, co bude provedeno odklikům - dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje v rozsahu jména a emailové adresy za účelem oslovování o nových nabídkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 2 let. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů.
  3. V případě zájmu dotčených osob o informace o nabízených službách poskytovatele formou vyplnění a odeslání formuláře¬ online a offlinechatu,, Poradíme ?? ", dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby poskytovatel účelem odpovídání na dotazy dotčených osob zpracovával osobní údaje v rozsahu jména, emailové adresy a údajů dobrovolně poskytnutých. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 3 měsíců. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů.

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že je nikdy neposkytneme třetímu subjektu. Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech - zák. č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující / objednatel kdykoliv odvolat.

Soubory cookie
Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webové stránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozích návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti webové stránky nebo způsobu jejího využívání pro uživatelské zlepšování. Tato webová stránka (www.poctiveseo.sk) používá cookies pro účely zapamatování předvoleb prohledávání (například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, apod.) Uvedené umožňuje jednodušší procházení naší stránkou a shromažďování analytických informací a to například počtu návštěvníků na webové stránce. Používáním souborů cookies, nedochází k porušování GDPR. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Například v případě webového prohlížeče Google Chrome můžete toto nastavení najít na tomto odkazu:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk.
Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?
Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat soubory cookie?
Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie?
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Jaké jsou Vaše práva?

Z tohoto, že zpracováváme Vaše osobní údaje, Vám vyplývá několik práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž Vás budeme informovat.

Uplatnit Vaše práva můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části kontakt.

Ve Vaší žádosti prosíme uvést: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště.

Při neposkytnutí uvedených údajů, nebude možné Vaší žádosti vyhovět. Tyto informace od Vás požadujeme proto, abychom si ověřili Vaši totožnost a neposkytli osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajím

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Splést se může každý. Pokud se domníváte, že naše společnost o Vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveních Vašeho účtu v sekci "Můj účet" nebo nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se na ně zákonné výjimky:

údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly

odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ

namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu

osobní údaje zpracovány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Děti do 16 let

Pokud se použije čl 6 odst. 1 písm. a), v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti adresovanou přímo dítěti je zpracovávání osobních údajů dítěte zákonné, pouze pokud má dítě alespoň 16 let. Pokud má dítě méně než 16 let, takové zpracovávání je zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas vyjádřil nebo schválil nositel rodičovské zodpovědnosti.

U dítěte mladšího 16 let, zpracování osobních údajů bude zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas poskytl nebo schválil její zákonný zástupce.

Souhlasem s obchodními podmínkami poctiveseo.sk souhlasím, že splňuji všechny podmínky stanovené poctiveseo.sk, mám více než 16 let, nebo nakupuji se souhlasem oprávněné osoby a souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro úspěšné zpracování a vyřízení vaší objednávky k největší vaší spokojenosti.​​​​​​​

Naše největší radost je úspěšně vybavena objednávka a postupem času se nám to daří stále více. Těší nás vždy, když můžeme splnit vaše očekávání a požadavky a častokrát se nám podaří zajistit dodání vaší objednávky i rychleji než je řečeno.

Nemáme v úmyslu zneužívat vaše osobní údaje a potřebujeme je pouze na úspěšné zpracování objednávky.​​​​​​​

Námi zasílány emaily neobsahují skrytou reklamu ani nic nevyžádaného, snažíme se pouze odprezentovat a podělit se s Vámi o zajímavé novinky, nebo nějaký zajímavý produkt, který jsme do naší nabídky doplnili.

Spokojenost se službami eshopu poctiveseo.sk si můžete prověřit na těchto stránkách:

Prodávající www.poctiveseo.sk je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky a zachází se všemi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů § 36 pds. 1 zákona č.122 / 2013 s registračním číslem 201411329.

Více informací ohledně nakládání s osobními údaji a informace o obchodních podmínkách naleznete v článku obchodní podmínky.

Odhlášení ze zasílání emailů, novinek (odstranění z databáze)

Pokud si nepřejete od nás dostávat emaily, novinky (maximálně jednou za měsíc) požádejte o odstranění z databáze na email info@poctiveseo.sk nebo postupujte podle postupu uvedeného v každém zasílaném emailu.

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat.

 

 

I. Provozovatel osobních údajů:

Provozovatelem osobních údajů, který zpracovává osobní údaje dotčené osoby na webu poctiveseo.sk, je společnost Parfumylacno, s.r.o.

Provozovatel postupuje při zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. a zejména obecným nařízením EU o ochraně údajů ("GDPR").

II. Účely a právní základ zpracování osobních údajů:

Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob výlučně v rozsahu nezbytných pro plnění účelu a poskytování služeb.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom Mohli: poskytovat služby klientům a vykonávat povolání, plnit různé zákonné, stavovské a smluvní povinnosti; a chránit oprávněné zájmy naše, našich klientů a jiných osob.

Na jaké účely a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

1. Účel: Výkon povolání (poskytování reklamních a marketingových služeb)

b.) Právní základ: Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, plnění smluvních povinností podle čl. 6 písm. b) GDPR a také ochrana životně důležitých zájmů klienta podle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR případně prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků dle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR

 Související předpisy: Občanský a Obchodní zákoník

2. Účel: Poskytování služeb (například v případě registrace Partnera veřejného sektoru atd.)

    Právní základ: Plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
   Související předpisy: Zákon o partnerech veřejného sektoru, Zákon o e-Governmentu, občanský a obchodní zákoník

3. Účel: Personalistika a mzdy

  Právní základ: Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  Související předpisy: Zákoník práce, Zákon o advokacii a další předpisy v oblasti pracovního práva včetně zákona o sociálním pojištění, zákon o starobním důchodovém spoření, zákon o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

4. Účel: Účetní a daňové účely

b.) Právní základ: Plnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

c.) Související přepisy: Zvláštní zákony v oblasti účetnictví a správy daní

III. Doba uchování osobních údajů:

Provozovatel bude uchovávat osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nezbytné k dosažení účelu, pro který se osobní údaje zpracovávají a / nebo na uplatnění právního nároku. Provozovatel bude uchovávat osobní údaje nejpozději do ukončení, v případě pokud dotyčná osoba nevyužije své právo odvolat souhlas se zpracováním osobního údaje dříve.

IV. Identifikace příjemců osobních údajů:

Provozovatel není oprávněn poskytnout osobní údaje dotčených osob žádným třetím stranám s výjimkou Zprostředkovatele.

V. Práva dotčených osob:

  a. jestliže právním důvodem zpracování osobních údajů dotčené osoby je její souhlas, může dotyčná osoba souhlas kdykoliv odvolat na níže uvedené emailové adrese. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl předtím dán před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese: info@poctiveseo.sk

Pokud o Vás zpracovává osobní údaje výlučně na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR), máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, případně, pokud by se zpracovávaly osobní údaje na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  b. dotyčná osoba má právo vyžadovat od Provozovatele na základě žádosti potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou osobní údaje dotyčné osoby zpracovávány, a v kladném případě žádat poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů týkají.
  c. dotčená osoba má právo na opravu osobních údajů, které se jí týkají. Za účelem zajištění přesnosti osobních údajů dotyčné osoby, je každá dotčená osoba povinna sdělit přesné a pravdivé osobní údaje a veškeré změny osobních údajů, které dotyčná osoba poskytla Provozovateli.
  d. dotčená osoba má právo na přenositelnost osobních údajů které se jí týkají, a které poskytla Provozovateli, a to v strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud dochází ke zpracování osobních údajů dotčené osoby automatizovanou formou a na základě smluv nebo souhlasu dotčené osoby a před uplynutím doby uchování osobních údajů. Uplatnění tohoto práva nesmíme mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.
  e. Dotyčná osoba má právo na likvidaci osobních údajů (právo na výmaz osobních údajů), které jsou předmětem zpracování pokud došlo k porušení zákona, nebo na základě odvolání souhlasu nebo pokud skončil účel zpracování nebo po uplynutí doby uchování osobních údajů. Právo na likvidaci osobních údajů se nevztahuje pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro: uplatnění práva na svobodu projevu nebo uplatnění práva na informace, plnění povinností podle zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů (účinného od 25.5.2018) nebo zvláštního předpisu, uplatnění právního nároku na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel podle § 78 odst. 8, pokud je pravděpodobné, že právo podle odstavce 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování.
  f. Právo na omezení zpracování osobních údajů jestliže: subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů, zpracovávání osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
  g. Při podezření že se osobně údaje neoprávněně zpracovávají má dotyčná osoba právo návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny podmínek ochrany soukromí

Informace, které jsme Vám povinný vzhledem ke zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že se změní tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme na vědomí např. obecným oznámením na naší webstránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

VI. Kontaktní údaje Provozovatele:

Dotyčná osoba může případné připomínky, adresovat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese: info@poctiveseo.sk nebo telefonicky na telefonním čísle +421944507158 nebo písemně na adrese Parfumylacno s.r.o., Zákamenné 229, 02956.

 

Tyto informace a podmínky o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti 10.06. 2018