Garance spokojnosti

Garance vrácení peněz

Uděláme pro vás maximum, co je v našich silách. Abych vám mohli garantovat spokojenost i něčím hmatatelným a prokazatelným, nejen prázdnými slovy:

Garantujeme vám vrácení peněz v případě nespokojnosti.

Vrácení peněz se netýká kreditu minuty na nákup služeb a odkazů u externích dodavatelů.

Fungování vrácení peněz:

Před spoluprací nám zaplatíte částku, na níž se dohodneme podle počtu naplánovaných odpracovaných hodin.

Po cca prvním měsíci spolupráce se rozhodnete, zda má taková spolupráce pro vás význam. Rozhodnete se zda podle vás odvádíme kvalitní práci, zda jste s naši prací spokojeni. V takovém případě můžeme pokračovat ve spolupráci dál.

Pokud byste měli náhodou pocit, že neodvádíme kvalitní práci a že s ní nejste spokojeni, můžete ukončit spolupráci a požádat o vrácení peněz:

  • Můžete požádat o vrácení peněz a okamžité ukončení spolupráce. K tomu je třeba ODŮVODNĚNÍ takového rozhodnutí, zda je skutečně opodstatněné, nebo jste měli jen nějaké "nereálné očekávání".

*Žádat o vrácení peněz můžete vždy jen za poslední měsíc provedených prací. Pokud se rozhodnete ve spolupráci pokračovat, logicky to znamená, že jste s naši prací spokojeni a vrácení peněz je tedy neopodstatněné.

Při platbách předem není možné žádat o vrácení peněz – protože platbou předem získáváte výhodnou slevu právě kvůli tomu, že zaplatíte na rok dopředu a zaručujete se tak k využívání našich služeb na 12 měsíců + 1 ​​měsíc zdarma.

Získané odkazy, napsané články a obsah při vrácení peněz:

Pokud se rozhodnete, že chcete vrátit peníze - že vám námi napsané články, obsah nevyhovují, případně vám nevyhuvují získané odkazy, dodané analýzy apod. a požádáte o vrácení peněz, automaticky ztratíte nárok na dané zrealizované práce (analýzy, zpětné odkazy, články, obsah) a nemůžete je už dále používat a ani publikovat.

Jelikož jste za ně odmítli zaplatit a nebyli jste s nimi spokojení, logicky následně nemáte právo vyyužívat je.

Ukončení spolupráce:

Ukončení spolupráce je potřeba nám nahlásit telefonicky, abychom jsme se mohli dohodnout na dalším postupu. A především, abychom mohli ukončit práce pro Váš web – v opačném případě se může stát, že nadále pokračujeme v práci, která vám bude účtována (protože emaily se nejednou ztratí a zatoulají..).

Ukončení spolupráce je třeba vypovědět písemnou výpovědí ve formě emailu s předmětem zprávy “UKONČENÍ spolupráce”, bez uvedení důvodu ve výpovědní lhůtě v délce trvání jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.