Zásady zpracování osobních údajů

Webová stránka poctiveseo.cz je firemní web prezentace společnosti. Stránka nabízí SEO služby – optimalizaci webů, tvorbu obsahu, SEO analýzy, budování odkazů atp. Charakter jednotlivých služeb je proto závislý na používání návštěvníky web stránky, a proto provozovatel portálu přijal taková technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby zajistil kontinuální a funkční provoz svých služeb, integritu dat a chránil osobní údaje.

Provozovatel web stránky zpracovává osobní údaje dle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů.

Provozovatel osobních údajů
Poctiveseo s.r.o., Zákamenné 229, Zákamenné 02956, IČO: 47166517, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 59113/L.
(dále jen „provozovatel“)
 
Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů je souhlas dotyčné osoby.
Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí on-line nástrojů na www.poctiveseo.cz pro sjednání spolupráce, konzultace, pro kontaktování, pro nasazení a poskytnutí služeb společnosti.
 
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu poskytnutém dotyčnými osobami prostřednictvím registračních a kontaktních formulářů či emailu, které dotyčné osoby dobrovolně poskytly k zajištění účelu jejich shromažďování minimálně v rozsahu: jméno a příjmení, tituly, telefon, e-mail a celá kontaktní adresa. Dále provozovatel z webové stránky www.poctiveseo.cz může shromažďovat IP adresu a úkony provedené na tomto portálu.

Doba uchovávání osobních údajů
Provozovatel uchovává osobní údaje dotčené osoby na dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny, a to je 5 let od posledního přihlášení registrovaného uživatele, následně anonymizovány a dále využívány pro statistické účely.
 
Práva dotčené osoby
Jako dotčená osoba, máte nasledující práva:

  • Právo požadovat od poskytovatele resp. zprostředkovatelů přístup ke svým osobním údajům,
  • Právo na opravu osobních údajů,
  • Právo na vymazání osobních údajů,
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • Právo namítat proti zpracování osobních údajů,
  • Právo na odvolání souhlasu,
  • Právo na podání stížností dozornému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky

Pravidla pro používání cookies 
Stránka www.poctiveseo.cz používá cookies, které pomáhají zlepšovat služby portálu a které se řídí samostatnými pravidly pro používání cookies, které jsou nedílnou součástí těchto zásad se zpracováním osobních údajů.
 
Změna zásad 
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady a jejich nové znění umístit na tuto webovou adresu a informovat o tom prostřednictvím oznámení na stránce www.poctiveseo.cz.
 
V Námestove dne 5.2.2024

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte přes kontaktní formulář

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na míru

Není nutné řešit všechno – důležité je získat nové zákazníky, zlepšovat web a poskytovat užitečnost.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO strategie

Vytvářejte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil co nejvíce lidí – témata si vybírejte cíleně a vytvářejte postupně krok za krokem.

 
Komplexní SEO
už od 100 Eur

Trápí vás omezený rozpočet? SEO služby poskytujeme stejně velkým i malým webům, eshopům či portálům.

Buďme v kontaktu

Icon

Telefon

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakční CMS systém společnosti Global Services Slovakia s.r.o.