Blog

Praktický návod na efektívnu analýzu kľúčových slov pre SEO: nielen pre začiatočníkov

Ako na analýzu kľúčových slov

Publikované: 02.06.2020

Auktualizované: 23.04.2024

Mať prehľad o tom, čo vo vašom odbore ľudia vyhľadávajú, ako to vyhľadávajú a najmä v akom množstve - to je prvý krok k tomu, ako získavať návštevnosť z Google vyhľadávania. Ako tieto údaje zistiť a zapracovať? Naučte sa zrealizovať základnú analýzu kľúčových slov.

Obsah článku:

 1. Ako získavať pre web návštevnosť z Google vyhľadávania?
 2. Čo sú kľúčové slová v SEO význame?
 3. Čo je to analýza kľúčových slov?
 4. Viete zacieliť správne publikum, alebo strieľate so svojim webom úplne naslepo?
 5. Ako objavovať nové slová a frázy s pomocou analýzy kľúčových slov + ako zistiť vyhľadávanosť kľúčových slov?
 6. Analýza kľúčových slov s pomocou profesionálneho nástroja Ahrefs.
 7. Keyword difficulty – náročnosť cielenia na dané kľúčové slovo.
 8. Základný postup pri analýze kľúčových slov s Ahrefs.
 9. Objavovanie vhodných kľúčových slov s pomocou konkurenčných webov.
 10. Určenie biznisového potenciálu kľúčových slov.
 11. Určenie tém pre jednotlivé podstránky.
 12. Ukážka šablóny analýzy kľúčových slov.
 13. Čo je vyhľadávací zámer?
 14. Cielenie s pomocou poznaného vyhľadávacieho zámeru.
 15. Moje skúsenosti, rady a odporúčania na záver.

Pravdepodobne každý web chce osloviť a získať masy ľudí z Google vyhľadávania. Koľkým webom sa to však skutočné podarilo?

Kto by to nepoznal – neustále skúšať najrôznejšie rady a postupy, ako tvoriť a publikovať neustále nový obsah, no nič podstatné sa stále nemení?

Ako však chceme osloviť ľudí, ak nerozumieme tomu, čo naše publikum vlastne hľadá?

Dôležité je porozumieť tomu, čo naše publikum vyhľadáva.

1. Ako môžeme úspešne získavať návštevnosť z Google vyhľadávania?

ahrefs-analyza-klucovych-slov 

V článku o SEO a o získavaní zákazníkov z Google sme písali o tom, že SEO nemusí byť žiadna veda - tie najdôležitejšie faktory najviac ovplyvňujúce pozície webu v Google vyhľadávaní si môžeme realizovať aj sami.

Keď pochopíme, ako naše publikum vyhľadáva obsah v Google, objaví sa pred nami úplne nová dimenzia a nové spôsoby, ktorými môžeme oslovovať ľudí so svojim obsahom či webom.

Ak k tomu pridáme funkčný postup a stratégiu, pravdepodobnosť na úspech sa závratne zvyšuje.

Ako teda začať?

Ideálne s analýzou kľúčových slov.

2. Čo sú kľúčové slová v SEO význame?

Kľúčové slová sú slová a frázy, ktoré ľudia zadávajú do vyhľadávačov (Google), keď sa snažia nájsť odpovede na svoje otázky/dopyty.

Kľúčové slová môžu byť myšlienky, témy, jednotlivé slová, ktoré opisujú alebo definujú o čom je obsah na danej webovej stránke. Preto sa kľúčové slová používajú na definovanie dôležitých tém, myšlienok na danej webovej stránke.

Napríklad v e-shope s tričkami v kategórií produktov Svadobné tričká a tričká na rozlúčku so slobodou sú najdôležitejšími kľúčovými slovami frázy:

 • "Svadobné tričká"
 • "Tričká na rozlúčku so slobodou" + "rozlúčka so slobodou"

3. Čo je to analýza kľúčových slov a ako vyzerá?

Analýza kľúčových slov je proces, kedy skúmame a objavujeme frázy či slová, s ktorými ľudia vyhľadávajú v Google vyhľadávaní naše produkty, služby, články atď.

S dobrou analýzou kľúčových slov môžeme porozumieť:

 • Ako často sú konkrétne frázy vyhľadávané.
 • Pochopenie longtail slovám (menej konkurenčné frázy zložené väčšinou z viacerých slov) – akými rôznymi variáciami ľudia vyhľadávajú tú istú vec.
 • Môžeme objaviť kľúčové slová našej konkurencie.
 • Zistíme približnú náročnosť získania daných kľúčových slov (keyword difficulty).
 • Môžeme objaviť to, na akú tému sa nám oplatí cieliť a akým spôsobom.

Preto je analýza kľúčových slov základným kameňom, na ktorom môžeme budovať náš web, jeho obsah, propagáciu, marketing a ďalšie SEO aktivity.

Prečo sa venovať analýze kľúčových slov? Nie je to len strata času?

Takáto analýza nám umožní lepšie porozumieť nášmu publiku a môžeme získať odpovede na dôležité otázky typu:

 • Čo ľudia v Google vyhľadávajú?
 • Koľko ľudí vyhľadáva v Google danú tému, vec, produkt, službu...?
 • Aký vyhľadávací zámer sa „skrýva“ za danou frázou?
 • Ako môžeme ponúknuť tú najlepšiu odpoveď a v akom formáte (článok, produkt, kategória, video, obrázok, grafika, ...)?

4. Viete zacieliť správne publikum, alebo strieľate so svojim webom úplne naslepo?

Na to, aby sme mohli osloviť určitých ľudí, ich potrebujeme v prvom rade správne zacieliť. Potrebujeme vedieť, ako títo ľudia v Google vyhľadávajú, čo vyhľadávajú atď.

Bez toho by sme iba strieľali naslepo – paradoxne je to obrovská a neskutočne častá chyba väčšiny webov.

Aký má význam vynakladať obrovské úsilie do tvorby obsahu, ak sa tento obsah nedostane k požadovanému publiku?

Je obrovský rozdiel, či napíšeme o téme, ktorú v Google vyhľadáva množstvo ľudí, alebo či napíšeme o niečom, čo v Google nevyhľadáva takmer nik.

Zároveň je vhodné napísať o danej téme takým spôsobom, akým túto tému ľudia v Google vyhľadávajú.

Analýza kľúčových slov – zlatá baňa užitočných informácii pre špecifické cielenie obsahu na konkrétne publikum.

Ako však môžeme vedieť, čo a ako ľudia v Google vyhľadávajú?

Bez analýzy kľúčových slov pravdepodobne nijako.

S kvalitnou analýzou však môžeme zistiť celkom podrobné a užitočné informácie.

5. Ako objavovať nové slová a frázy s pomocou analýzy kľúčových slov + ako zistiť vyhľadávanosť kľúčových slov?

Postupov a spôsobov je mnoho. Niektoré idú do väčšej hĺbky a sú podrobnejšie, iné sú jednoduchšie a slúžia hlavne na základný prehľad.

Plánovač kľúčových slov Google

Niekto na analýzu používa plánovač kľúčových slov od Google. Bohužiaľ tento nástroj neposkytuje dostatok presných údajov - neraz sú to len intervaly a viac sa hodí na nastavenie PPC reklamy ako na SEO.

V rámci efektívnosti sa v tomto návode zameriame na jednoduchú analýzu kľúčových slov, ktorá dokonale poslúži pre základný prehľad a zvládne ju zrealizovať každý.

6. Analýza kľúčových slov s pomocou profesionálneho nástroja Ahrefs.

Na analýzu použijeme profesionálny nástroj Ahrefs.com. S týmto nástrojom veľmi jednoducho, rýchlo a efektívne zistíte vyhľadávanosť kľúčových slov, ich konkurenčnosť, súvisiace kľúčové slová atď.

Tip:

Nemusíme si hneď zaplatiť plnú verziu od 99 dolárov. Pre začiatočníkov alebo na jednorázové použitie odporúčame využiť ich plnohodnotnú 7dňovú trial STANDARD verziu za 7 dolárov = každý investovaný dolár sa nám odvďačí neskutočne hodnotnými informáciami.

7. Keyword difficulty – náročnosť cielenia na dané kľúčové slovo.

Na začiatok je dobré oboznámiť sa s pojmom keyword difficulty, ktorý ahrefs používa pri kľúčových slovách ako metriku náročnosti daného kľúčového slova.

ahrefs-keyword-difficulty-analyza-klucovych-slov 

Keyword difficulty je vypočítaná hodnota, podľa ktorej vieme približne určiť, aké môže byť náročné či jednoduché získať top pozície na dané kľúčové slovo. Poukazuje na to, koľko kvalitných odkazov z odlišných webov potrebujeme, aby sme mali šancu získať top pozície na toto kľúčové slovo.

Pri vysokej konkurencii sú kľúčové slová logicky náročnejšie, ako pri nízkej konkurencii. Preto to treba zobrať do úvahy a cieliť na témy, ktoré sú reálne dosiahnuteľné = nezamerať sa len na kľúčové slová s najvyššou vyhľadávanosťou.

Túto hodnotu môžeme nájsť v nástroji Ahrefs v keywordsexploreri, pri zobrazení informácií o konkrétnom slove.

Tip:

Pri vyberaní vhodných kľúčových slov by sme mali brať ohľad na to, aby nami vybrané slová boli pre nás dosiahnuteľné – ak máme úplne nový web, asi ťažko budeme schopní hneď na začiatku konkurovať zabehnutým známym webom na vysoko konkurenčné kľúčové slovo s vysokou vyhľadávanosťou.

Približný odhad, koľko spätných odkazov z odlišných webov potrebujeme danej hodnote keyworddifficulty:

 • KD 0 = 0 odkazov z odlišných webov
 • KD 10 = ~10 odkazov z odlišných webov
 • KD 20 = ~20 odkazov z odlišných webov
 • KD 30 = ~35 odkazov z odlišných webov
 • KD 40 = ~55 odkazov z odlišných webov
 • KD 50 = ~80 odkazov z odlišných webov
 • KD 60 = ~130 odkazov z odlišných webov
 • KD 70 = ~200 odkazov z odlišných webov
 • KD 80 = ~350 odkazov z odlišných webov
 • KD 90 = ~800 odkazov z odlišných webov

Tip:

Dané hodnoty sú vždy len približné, sú vypočítané z viacerých zdrojov dát, stále sú to však len približné odhady – reálne hodnoty sú často krát vyššie. Nenechajme sa pomýliť hodnotou KD0, len málokedy to skutočne znamená 0 odkazov, iba sa nepodarilo získať dáta o všetkých existujúcich odkazoch.

8. Základný postup pri analýze kľúčových slov s Ahrefs:

 1. Vymyslíme pár základných všeobecných slovných spojení, ktoré súvisia s našim produktom, službou, webom.
 2. Vymyslené frázy vložíme v Ahrefs do keywords explorera.
 3. V závislosti od témy nám zobrazí, alebo nezobrazí detailnejšie informácie k danej fráze – náročnosť (z pohľadu konkurencie) danej frázy, mesačnú vyhľadávanosť kľúčových slov, mieru preklikov, vyhľadávanosť kľúčových slov v čase, rodičovskú tému.
 4. V ľavom paneli klikneme na ďalšie možnosti v sekcii Keywords Ideas – All, Phrase match, Having same terms, Also rank for, Search suggestions – zobrazované zoznamy kľúčových slov si môžeme filtrovať podľa potrieb a exportovať pre finálnu verziu našej analýzy.
 5. Ak nás nejaké slová viac zaujali – napr. vyhľadávanosťou či inak – môžeme zopakovať predchádzajúci postup: Klikneme na ne, pozrieme si detailnejšie informácie a návrhy kľúčových slov k danému slovu.

9. Objavovanie vhodných kľúčových slov s pomocou konkurenčných webov:

V ďalšom kroku preskúmame kľúčové slová našej konkurencie. Môžeme tak spraviť dvoma spôsobmi:

  1. Priamo po jednom webe - zadaním webu našej konkurencie do site explorera a následným preskúmaním ich kľúčových slov – v ľavom paneli položka Organic keywords.
   ahrefs-site-explorer-analyza-klucovych-slov 

  1. Hromadne - v keywords exploreri pri nami zvolenom slove klikneme na položku SERP, zobrazia sa nám výsledky Google vyhľadávania na dané slovo. Pri každom z nich môžeme vidieť, na koľko kľúčových slov v danej téme cielia konkrétne weby. Klikneme na dané číslo a zobrazia sa nám všetky kľúčové slová daného webu na zvolenú tému. Opäť môžeme preskúmať konkrétne slová, ktoré nás zaujmú.
   kw-hromadne-ahrefs-keywords-research 

  1. Môžeme preskúmať najlepšie a najvýkonnejšie podstránky našich konkurentov – top pages – z toho si môžeme spraviť lepší prehľad nielen o kľúčových slovách ale aj o najvýhodnejších témach v našej oblasti.
   top-pages-ahrefs 

 1. Content gap: do content gap analýzy zadáme url adresy nejakých našich konkurentov a táto analýza nám následne zobrazí kľúčové slová, na ktoré získavajú návštevnosť naši konkurenti, avšak my na ne vôbec necielime.
  content-gap-analyse-ahrefs 

V rámci analýzy je dobré zamerať sa na rôzne témy v našej oblasti – konkrétne produkty, služby, informačný obsah, návody, postupy a podobne – nielen na jednu tému do hĺbky.

Pretože každou témou môžeme osloviť iný typ zákazníkov.

10. Určenie biznisového potenciálu kľúčových slov.

Pokiaľ je to možné, je ideálne, ak si pre každú tému, alebo ešte lepšie pre každé kľúčové slovo,určíme jeho biznisový potenciál pre náš web napr. číslicami od 3 – 0.

 • 3: náš produkt je nenahraditeľným riešením na vyhľadávanú frázu.
 • 2: náš produkt môže pomôcť, ale nie je nevyhnutný.
 • 1: náš produkt môže byť povrchne spomenutý – s danou témou súvisí len nepriamo.
 • 0: žiaden spôsob ako by sme mohli spomenúť náš produkt.

Napr. pre web ponúkajúci stavebné práce by sme mohli nasledujúce slovné spojenia zaradiť cca takto:

 • „Spoľahlivá firma pre stavbu rodinného domu“: 3 (vysoký biznis potenciál).
 • „Ako si postaviť dom svojpomocne“: 2 (Nižší biznis potenciál, pretože hľadajúci nemá záujem o stavebnú firmu – ak mu však poskytneme dobrý návod, rady a odporúčania, môže využiť naše služby na úkony, ktoré sám nezvládne).
 • „Lacný stavebný pozemok Košice“: 0-1 (Kým nepredávame pozemky, ťažko oslovíme ľudí, ktorí takéto niečo hľadajú – Ak by to stálo za to a ponúkli by sme im užitočné informácie, rady a tipy, možno by sme ich mohli teoreticky získať pre potenciálnu budúcu stavbu domu).

11. Určenie tém pre jednotlivé podstránky.

Následne si určíme témy pre jednotlivé podstránky. Najideálnejšie býva určiť jednu tému na jednu podstránku, prípadne viac príbuzných tém na jednu podstránku.

Príklady podstránok pre jednotlivé témy na webe stavebnej firme:

 • Stavba domu + dom na kľúč.
 • Cena hrubej stavby + ako postaviť dom svojpomocne.
 • Pasívne domy + nízkoenergetické domy.

Zvolíme si najvýhodnejšie frázy – podľa vyhľadávanosti a podľa náročnosti tak, aby sme mali reálnu šancu na ne cieliť.

Následne si pre každú tému vytvoríme obsiahly zoznam možných kľúčových slov + tzv long tail keywords (viacslovné frázy s nízkou vyhľadávanosťou, nízkou konkurenciou. Často sú takéto slová vysoko konverzné).

12. Ukážka šablóny analýzy kľúčových slov:

sablona-pre-analyzu-klucovych-slov 

Môžeme si zapísať weby na prvých pozíciách – môže nám to neskôr pomôcť (napr. pri analýze vyhľadávacieho zámeru). Takisto si poznačíme všetky prípadné nápady a inšpirácie, čo môžeme zahrnúť či upraviť na našom webe.

Dôraz na naplnenie vyhľadávacieho zámeru.

Pozor na dôležitú vec.

Nestačí si vybrať nejaké kľúčové slovo a iba naň cieliť svoju ďalšiu SEO aktivitu.

Na to, aby malo význam získanie top pozícií na toto slovo, je potrebné, aby sme naplnili očakávania či zámery ľudí, ktorí dané slovo vyhľadávali – tzv. vyhľadávací zámer.

13. Čo je vyhľadávací zámer?

Vyhľadávací zámer je hlavný cieľ a dôvod, prečo niekto danú frázu v Google vyhľadáva. Odhaliť ho môžeme vcítením sa do danej osoby a premýšľať nad tým, akú ideálnu odpoveď pravdepodobne očakáva.

Alebo si pozrieme na danú frázu výsledky v Google vyhľadávaní a podľa toho určíme vyhľadávací zámer pre danú frázu.

search-intent-detail-ahrefs 
 

Vyhľadávacie zámery bežne delíme na 4 skupiny:

 1. Informačný: hľadáme informácie, odpovede alebo presné návody ako čo funguje – „kto je Chuck Norris“, „kedy budú majstrovstvá sveta“. Väčšinou použité slová: Ako, kto, kedy, prečo, návod, postup, tipy,... search-intent-ahrefs 
 2. Navigačný: hľadáme konkrétnu stránku či podstránku so špecifickým obsahom – „facebook prihlásenie“, „návod na analýzu kľúčových slov PoctiveSEO“, „parfumylacno kontakt“ . Väčšinou použité slová: názvy značiek, produktov či služieb...
 3. Komerčný prieskum: zaujímame sa o konkrétny produkt/službu, no ešte sme sa nerozhodli pre konkrétny web, tak hľadáme najvýhodnejšie riešenia, recenzie či porovnanie s konkurenciou – „android alebo apple“, „najlepšie kníhkupectvo na motivačnú literatúru“. Väčšinou použité slová: najlepší, porovnanie, recenzie, vlastnosť produktu...
 4. Transakčný: hľadáme so zámerom nakúpiť – „Predaj počítačov“, „macbook lacno“, „výpredaj počítačov“. Väčšinou použité slová: kúpiť, objednať, lacno, cena, výpredaj.

14. Cielenie s pomocou poznaného vyhľadávacieho zámeru.

Keď spoznáme vyhľadávací zámer pre dané frázy, môžeme jednoduchšie určiť, aký typ obsahu môže najlepšie odpovedať ľuďom hľadajúcim odpoveď na danú frázu.

Väčšinou pôjde o jeden z nasledujúcich typov obsahu:

 • Produktová stránka
 • Stránka s výpisom kategórie produktov.
 • Landingpage/Článok (Komplexný návod, príručka, porovnanie, recenzie a hodnotenia, názory...).

Ak niekto hľadá návod, ako niečo funguje, pravdepodobne ho s vyššou pravdepodobnosťou oslovíme článkom s komplexným návodom, ako nejakou konkrétnou produktovou stránkou. A naopak.

Optimalizáciou vyhľadávacieho zámeru, ak ponúkame ľuďom to, čo hľadajú, môžeme dramaticky zvýšiť naše šance nielen na získanie top pozícií v Google vyhľadávaní, ale najmä na získanie reálnych a spokojných zákazníkov či klientov – a o to ide v prvom rade.

Pretože aj samotné top pozície v Google nám môžu byť úplne na nič, ak neponúkneme ľuďom vhodnú odpoveď na to čo vyhľadávajú.

15. Moje skúsenosti, rady a odporúčania na záver.

Skúsenosti mi potvrdzujú, že najdôležitejšia je efektivita.

Preto na to myslíme aj pri vytváraní analýzy kľúčových slov – väčšinou nepotrebujeme špičkovú analýzu so všetkými možnými variáciami kľúčových slov, ktoré dokonca pretriedime a vyčistíme od nepodstatných výrazov.

Môžeme sa s tým pohrať do hĺbky, no niekedy to je zbytočné. Náš čas môžeme využiť aj efektívnejšie.

Dôležité je nájsť pre nás najvhodnejšie témy, okruh najvýznamnejších kľúčových slov a postupne začať optimalizovať od tém, na ktoré máme najväčšiu šancu získať top pozície.

Ak vypracujeme náš cielený obsah naozaj kvalitne a komplexne, s najväčšou pravdepodobnosťou budeme cieliť na množstvo variácií cielených kľúčových slov – nemusíme ich vopred všetky poznať – to je ďalšia z výhod kvalitného obsahu.

Pri optimalizácii však neodporúčam strieľať naslepo a cieliť len podľa pocitov či dojmov. Samozrejme, že intuícia nám vždy môže pomôcť. No je vhodnejšie overiť si cielené frázy, nech môžeme náš čas a energiu investovať  do optimalizácie naozaj zmysluplne.


Autor:

Mgr. Martin Balko: 

Majiteľ a hlavný SEO špecialista

Majiteľ Poctive SEO, Parfumy LacnoZdrave Byliny, Zdrave bylinky a veľký fanúšik užitočnej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach.

SEO sa venujem od roku 2010 - špecializujem sa na budovanie spätných odkazov. Zameriavam sa na dlhodobé výsledky, užitočnosť a skutočnú pomoc klientom a ich zákazníkom.

O SEO som prednášal na univerzite UKF v Nitre, firemných školeniach a webinári pre žiakov 60 stredných škôl ako podnikať s e-shopom.

Môj článok ako napísať motivačný list si bez akejkoľvek propagácie dodnes prečítalo viac ako 90 000 ľudí.

Vyštudoval som aplikovanú informatiku, prácu s CMS systémami a počítačové siete (CISCO). Vďaka mojej bakalárskej práci o CMS Joomla som si vytvoril svoje prvé e-shopy a weby.

V škole som viackrát získal prospechové štipendium a s našim tímom sme vyhrali celoročníkovú súťaž pre najlepšiu prácu na návrh PC siete pre celú univerzitu.

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na míru

Není nutné řešit všechno – důležité je získat nové zákazníky, zlepšovat web a poskytovat užitečnost.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO strategie

Vytvářejte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil co nejvíce lidí – témata si vybírejte cíleně a vytvářejte postupně krok za krokem.

 
Komplexní SEO
už od 100 Eur

Trápí vás omezený rozpočet? SEO služby poskytujeme stejně velkým i malým webům, eshopům či portálům.

Buďme v kontaktu

Icon

Telefon

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakční CMS systém společnosti Global Services Slovakia s.r.o.