Blog

Seznamte se se SEO a naučte se jej využít ve svůj prospěch: Od základů po nejdůležitější faktory - 15 leté know how na jednom místě

Publikované: 09.05.2020

Auktualizované: 13.05.2024

Co je SEO, proč a jak se mu věnovat? Jaké jsou základní SEO faktory – čemu se v SEO věnovat naplno a co nemusí být až tak důležité? Získávat návštěvnost z Google vyhledávání nemusí být obtížné.

Obsah článku:

 1. Co je SEO?
 2. Jak funguje Google a indexování webu?
 3. Co je Google Bot, crawler?
 4. Jaké jsou nejdůležitější SEO faktory?
  1. SEO On page faktory
  2. Obsah webu
  3. Zpětné odkazy Off page SEO
  4. Další SEO faktory
 5. Jak řešit SEO a jak optimalizovat web pro vyhledávače?
 6. Jaké jsou výhody a nevýhody SEO?
 7. Kolik stojí SEO?
 8. Shrnutí a závěr

Co je SEO a jak může pomoci získat návštěvníky na web?

K tomu, aby byl web viditelný v Google vyhledávání, nemusíme být SEO specialisté a nemusíme znát všechny procesy, které se v SEO mohou řešit. Potvrzují to zkušenosti mnoha webů, zeptejte se například těchto webů: Jak zvládnout karpální tunel?, Domácí dialýza či Čas krmení.

Sice bude prvních pár (cca 5 stran) tohoto článku poněkud techničtějších a náročnějších, mají sloužit jen pro představu a ilustraci toho, jak funguje Google robot. Nemusíme se tyto věci učit a ani jim do hloubky porozumět – přinejhorším je můžete i přeskočit.

Ale je dobře alespoň přibližně chápat princip, jak se Google dozvídá o jiných webech, jaké nejdůležitější faktory ovlivňují umísťování webů v Google vyhledávání a díky tomu můžeme našim webům pomáhat získávat lepší pozice.

Jste připraveni naučit se všechny důležité základy SEO, abyste mohli získávat bezplatnou návštěvnost z Google vyhledávání? Pojďme tedy na to.

Co je SEO?

SEO představuje procesy a techniky, s jejichž pomocí lze zlepšovat viditelnost webu (nejen) v Google vyhledávání. Doslova znamená optimalizaci webů pro vyhledávače, z anglického Search Engine Optimization. Na Slovensku a v Česku je často nesprávně označováno také jako SEO optimalizace.

Není samozřejmé a automatické, aby byl web dohledatelný v Google vyhledávání. Právě většinu webů nelze na Googlu nalézt. Proč?

Google musí v první řadě vědět o existenci webu, který chce být zobrazen v jeho vyhledávání. K tomu je třeba, aby se uměl dostat na daný web. Google používá k procházení webů robota, který se nazývá Google bot nebo crawler. Více si o něm povíme níže.

Jak funguje Google a indexování webu?

K indexování webů používá Google program, který se nazývá Google bot nebo crawler.

Co je Google Bot, crawler?

Google Bot je program vyhledávače Google, který prochází webové stránky, skenuje jejich obsah, strukturu a tyto informace ukládá do databáze, která se nazývá index.

Z této databáze (z indexu) Google vybírá nejvhodnější výsledky a následně je zobrazuje lidem k zodpovězení otázek, které zadávají do Google vyhledávání. Zjednodušeně si tento proces můžeme představit jako obrovskou knihovnu s šikovným knihovníkem, který nám na vyžádání najde potřebnou knihu.

Takže pokud chceme, aby byl náš web dohledatelný v Google vyhledávání, je nezbytné, aby Google o našem webu věděl a aby jej měl uložený ve svém indexu. To, že je web zařazen v Google indexu, automaticky neznamená, že bude zobrazován v Google vyhledávání – zobrazování webů v Google vyhledávání ovlivňuje řada dalších faktorů.

Google Bot se pohybuje mezi weby prostřednictvím odkazů – i proto je velmi důležité budování odkazů. Velice důležité jsou interní odkazy, které propojují jednotlivé části daného webu. A ještě důležitější mohou být externí odkazy z jiných webů směřující na náš web, s jejichž pomocí se Google Bot může na web dostat.

Google Bot je jednou z nejdůležitějších součástí celého procesu vyhledávání a zobrazování informací v Google vyhledávání.

Pokud se Google bot nedostane na web, nemůže jej zařadit do databáze, indexu a tedy nemůže být daný web zobrazován ani ve výsledcích vyhledávání.

POZOR: Pokud nemůžete v Googlu najít svůj web, neznamená to nutně, že jej Google neindexuje. Na zobrazování webu na prvních pozicích v Google vyhledávání má vliv řada faktorů, o kterých si povíme níže. Nejdůležitější SEO faktory jsou například relevance či kvalita a množství odkazů z jiných webů, které na daný web odkazují.

Pokud odkazují.

Protože drtivá většina webů se nevěnuje budování zpětných odkazů, na jejich weby tedy téměř nikdo neodkazuje, a i proto se nemusí zobrazovat v Google vyhledávání – zejména pokud jde o důležité vyhledávané fráze s vysokou konkurencí.

Tip, operátor sítě a Google Search Console:

Jak rychle zjistit, zda Google indexuje váš web?

Zadejte do Google vyhledávání site: vasweb.cz – pokud se vám zobrazí nějaké výsledky, Google web indexuje, pokud se neobjeví žádný výsledek, Google pravděpodobně web ještě neindexuje. To ovšem nemusí nutně představovat nějaký technický problém.

K tomu, aby Google zaindexoval stránku, potřebuje čas. A hlavně k tomu potřebuje odkazy, které na danou stránku vedou – ať už interní nebo externí. Protože Google bot se „pohybuje“ mezi weby s pomocí odkazů.

Chcete-li mít jistotu, že Google váš web indexuje, založte si účet na Google Search Console. V něm zadáním konkrétní URL můžete zjistit, zda je tato URL v Googlu indexována, nebo ne – případně si můžete od Googlu vyžádat indexování dané URL adresy.

Jak zajistit, aby Google mohl indexovat náš web?

První krok k tomu, aby Google zobrazoval ve vyhledávání náš web, je zajistit, aby o něm věděl a indexoval jej.

Existuje několik způsobů, jak můžeme Googlu usnadnit, nebo naopak ztížit, indexování našeho webu.

Většina kvalitních CMS či jiných webových systémů je standardně nastavena tak, aby Google daný web snadno indexoval. 

Zajímavost: V praxi se s weby, které by měly zakázané indexování Googlem, setkáváme velmi zřídka. Většina webů má povolené indexování Googlem, ale nedává Googlu žádné důvody k tomu, aby ho „přesvědčila“ o tom, že si jejich web zaslouží lepší pozice. Weby zakazují indexování Googlem například při vývoji nového webu, migraci webu, nebo pokud se snaží eliminovat duplicitní stránky atp.

Chcete-li zakázat Googlu indexovat váš web, měli byste vědět co přesně děláte, jak to děláte a proč to děláte. Jinak to nedělejte.

Jak může Google začít indexovat náš web?

co-je-seo Image by PoctiveSEO

Představme si internet jako pavučinu, jednotlivé uzly pavučiny jako weby a vlákna pavučiny jako odkazy mezi weby.

Pokud tedy chceme, aby Google mohl indexovat náš web, potřebujeme, aby na tento náš web vedl odkaz z nějakého jiného webu, který už je v Google indexován.

Prostřednictvím tohoto odkazu se Google Bot může dostat na náš web, prozkoumat jej a zařadit jej do svého indexu.

Takže ještě jednou:

Google index si můžeme představit jako obrovskou pavučinu, a chceme-li být její součástí, potřebujeme z ní vytvořit spojení na náš web alespoň jedním vláknem, přes které se na náš web může pavouk (google bot) dostat – vlákna pavučiny představují odkazy mezi weby (interními i externími).

V podstatě tedy může stačit, získáme-li alespoň jeden takový odkaz a následně jen počkáme, než Google náš web zaindexuje.

Tip: Prohlédněte si základní způsoby, jak budovat odkazy v česko–slovenském online prostoru.

V rychlosti můžeme získat nějaký nejprimitivnější odkaz, například od jakéhokoli spřáteleného webu nebo ze sociálních sítí, z nějakého firemního profilu, katalogu webů nebo propojením našeho webu s Google Search Console a vyžádáním indexování URL adresy našeho webu.

Prohlédněte si návod, jak přidat svůj web do Google Search Console a umožnit mu tak náš web indexovat.

Jak zakázat indexování webu?

V některých situacích může být vhodné, pokud chceme zakázat Googlu indexovat náš web – například pro různé systémové URL adresy (např. URL uživatelského účtu), nebo pro duplicitní stránky a další.

Tip: Podívejte se, jak odstranit URL adresu z Google vyhledávání.

Indexování webu můžeme zakázat například s pomocí:

 • robots.txt: jedná se o soubor webu uložený na hostingu, kde máme umístěn náš web (hosting je prostor, kde je uložen náš web). V tomto souboru můžeme Googlu určovat, které URL adresy našeho webu může prohlížet a které ne. Pokud Google robot nebude moci dané URL adresy prohlížet, nebude je moci ani indexovat. Rozdíl oproti meta robots je v tom, že meta robots Google prohlíží, ale neindexuje.
 • tag meta robots: jde o značku v hlavičce HTML zdrojového kódu webu, kterou se určuje, zda vyhledávač má, nebo nemá indexovat stránky (s pomocí tagu: <meta name="robots" content="index, follow"> nebo noindex, nofollow), nebo zda má, nebo nemá sledovat odkazy na stránce.
 • canonical: Tag canonical pomáhá odstraňovat duplicitu obsahu tím, že určí, která z duplicitních URL adres je hlavní – tedy ta URL, která má získávat veškerou „SEO sílu“ – a které URL jsou duplikátem a Google jim nemá přisuzovat žádnou váhu. Tag canonical se zapisuje do hlavičky HTML zdrojového kódu v podobě <link rel="canonical" href="https://webstranka.cz" /"> Pokud je v tomto tagu zapsána jiná URL adresa, než je URL adresa stránky, na které je tento tag uveden, pro Google to znamená, že tato URL je duplicitní a její případná „SEO síla“ má být přiřazena URL adrese, která je uvedena v tagu.

Upozornění: Do zakazování indexování webu se nepouštějte, pokud nevíte, co a proč děláte – mohli byste zbytečně způsobit více škody, než užitku.

Jaké jsou nejdůležitější SEO faktory, které ovlivňují pozice v Google vyhledávání?

První krok k tomu, aby byl náš web zobrazován v Google vyhledávání, jsme tedy splnili.

Google o našem webu už ví, ale ještě jej nezobrazuje ve vyhledávání na naše hlavní témata a ani na předních pozicích? Co tedy můžeme udělat, aby byl náš web v Google vyhledávání na top pozicích?

Co dalšího má vliv na zobrazování webu v Google vyhledávání a jak se můžeme přičinit k tomu, aby náš web získával v Googlu stále lepší pozice?

SEO faktorů, které ovlivňují to, na jakých pozicích v Google vyhledávání bude zobrazován náš web, je řada. Nemusíme však znát všechny. Stačí vědět, jaký vliv mají ty nejdůležitější:

Nejdůležitější SEO faktory:

 1. SEO On page faktory
 2. Obsah webu
 3. Zpětné odkazy
 4. Další faktory

1. SEO On page faktory

SEO on page faktory jsou všechny prvky, nastavení a faktory, které můžeme upravovat a nastavovat přímo na našem webu. On page faktory pomáhají Googlu a uživatelům lépe chápat a prohlížet obsah na našem webu.

Mezi základní SEO on page faktory patří:

 • Titulek webu: Titulek webu pomáhá lidem a Googlu pochopit, o čem je náš web. Titulek bývá zobrazován v Google vyhledávání, proto může rozhodovat o tom, jestli někdo na náš web klikne, nebo ne.

title-tag-seo 

Image by Ahrefs

 • Hlavní nadpis (H1) a podnadpisy (H2–H6): Hlavní nadpis je často první věc, kterou návštěvník uvidí, když přijde na web. H1 nadpis dává Google silné signály o tématu, které daná stránka řeší. Rovněž pomáhá s vytvářením vhodné struktury článku. A zejména nejednou rozhoduje o tom, zda si náš článek/web někdo přečte, nebo ne. Podnadpisy slouží také k vytváření přehledného textu s logickou strukturou. Správná struktura článků je důležitá zejména proto, že lidé na internetu většinou nečtou celé články, pouze je skenují, scrolují a zastaví se u toho, co je zaujme – a i k tomu slouží podnadpisy.

Náš tip: Prohlédněte si vzorové šablony pro nejčastější typy článků.

 • Samotný obsah webu:
  • relevance obsahu: Velkou roli hraje to, zda je obsah na webové stránce relevantní či nikoli. Určitě může být smysluplnější, pokud kuchařský web publikuje články o receptech, než kdyby měl obsahovat články o výměně motorového oleje.
  • naplnění vyhledávacího záměru: Představme si téma/frázi, na kterou chceme v Google získat TOP pozice. Poskytuje námi vytvořený obsah dostatečnou odpověď na tuto zadanou frázi a na všechny důležité oblasti daného tématu, nebo ne? Pokud nenaplníme vyhledávací záměr – to znamená, nenaplníme-li očekávání lidí, že najdou v našem článku to, co potřebují, – tak mohou předčasně opustit náš web a půjdou hledat nějaký vhodnější web. Takový web, který jim poskytne vše, co potřebují. Nejen účelové, dílčí informace.
  • aktuálnost/neaktuálnost obsahu: Dalo by se říci, že čím aktuálnější obsah, tím lépe. Ale hodnotu má také věk článku. Ideální kombinace může být článek s dlouhodobou historií (starší datum napsání), který je pravidelně aktualizován a má čerstvější datum úpravy (např. jednou za rok). Některá témata vyžadují aktualizaci obsahu častěji, než jiná – pokud hledáme daňové poradenství, asi nás neuspokojí článek z roku 2010, protože legislativa se neustále mění.

 • Meta popis: Meta popis stručně vyjadřuje, o čem je stránka. Důležitý je proto, že se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání v Google. Na druhou stranu, Google má ve zvyku v 62,78% případech přepisovat meta popis, takže se jím není třeba zas až tak moc stresovat – jelikož jsou i důležitější faktory. Rozhodně však stojí za to napsat poutavý a výstižný meta popis. Momentálně Google zobrazuje na počítačích meta popis do rozsahu 160 znaků (cca 920px) a na mobilních zařízeních do 120 znaků (cca 680px).

seo-nastavenie-obrazkov 

Image by Ahrefs

 • Obrázky: Jelikož Google nerozumí tomu, co je na obrázku, je důležité obrázek vhodným způsobem pojmenovat a vyplnit při něm alt tag či titulek.
  • název obrázku: Google díky názvu obrázku ví, co je na obrázku znázorněno, a díky tomu může obrázek zobrazovat ve výsledcích vyhledávání, a naopak. Například název popis-toho-co-je-na-obrazku.jpg je rozhodně lepší název než IMG569.jpg
  • alt tag obrázku: Tento tag Googlu popisuje, o čem je obrázek – prohlížeč jej využívá pro slepé uživatele se čtečkou obrazovky, případně při problémech s načítáním obrázku.
  • velikost obrázku: Dobrým pravidlem je publikovat na web obrázky jen v takové velikosti, v jaké ji reálně zobrazí také prohlížeč. Pokud na web nahrajeme obrázek ve velikosti 3600px, prohlížeč stejně zobrazí jen jeho maximální velikost = 720px, ale načíst bude muset 3600px. Čili načtení bude trvat 5 krát déle, než kdybychom nahráli obrázek ve velikosti 720px. Obrázek je dobré zároveň komprimovat – zmenší se jeho velikost bez viditelné změny.

jpeg-komprese 

Image by Ahrefs

  • formát obrázku: Každý formát obrázku může mít jinou velikost. Velice zjednodušeně řečeno, obrázky s nejmenší velikostí bez viditelné změny v kvalitě bývají ve formátu JPEG, o něco větší jsou PNG. JPEG se více hodí na fotografie, PNG se zase více hodí na obrázky s textem, infografiky, loga. Před publikováním obrázku na web je užitečné jej nejprve zkomprimovat, například s pomocí online nástroje TinyJPG nebo TinyPNG.

gif-vs-jpeg-vs-png 

Image by Ahrefs

 • Interní odkazy: Interní odkazy jsou velmi důležité a s jejich pomocí můžeme přeposílat „seo sílu”, kterou získáváme z externích odkazů na podstránky, které chceme posilovat. Zároveň, pokud náš web obsahuje podstránky, na které nevede žádný interní ani externí odkaz, tak se na danou stránku nedostane ani Google. Takové podstránky se nazývají „Orphan pages“, osamělé, sirotčí stránky.

 • E–E–A–T: Jde o aktualizaci Google algoritmu, která se zabývá:
  • Experience – ZKUŠENOSTÍ v daném oboru, 
  • Expertise – EXPERTIZOU pro daný obor, 
  • Authoritativeness – AUTORITOU, 
  • Trustworthiness – DŮVĚRYHODNOSTÍ.

Nejvíce ovlivňuje weby, které se věnují penězům, zdraví, šťastnému životu. Proto je důležité, kdo píše článek, zda specialista na dané téma, nebo laik. Pro zdravotní témata je důležité například to, zda článek píše skutečný doktor, nebo nějaký šarlatán či laik. Důležitý vliv mají rovněž odkazy, které na daný web/článek odkazují – zda odborné kvalitní weby, konspirační weby, nebo spam. Více info o EEAT naleznete zde.

seo-tema-rozhodnuti_CZ 

 Image by Ahrefs

 • Mikroformáty a strukturované údaje (rich snippet, schema markup): Mikroformáty nejsou přímo SEO faktorem, ale mohou více zviditelnit web v Google vyhledávání s pomocí různých vizuálních zvýraznění. Jedná se o HTML značky, které se vkládají do zdrojového kódu webu a slouží ke vkládání meta informací na web. Tyto údaje nejsou viditelné pro uživatele přímo na webu. Ale vidí je prohlížeč a Google díky nim může lépe rozumět informacím na webu, a díky tomu lépe zviditelnit web i tyto informace. Jedná se například o zobrazení hodnocení produktu v Google vyhledávání, ceny produktu, informace o dodání nebo autora článku atp.

UPOZORNĚNÍ: Mikroformáty si pravděpodobně nebudete moct nastavit sami, ale budete potřebovat asistenci programátora vašeho webu. Prohlédněte si více informací o mikroformátech, jak je nastavit a ukázku, jak vypadají.

Nenechte si ujít: Názornou ukázku, jak nastavit základní SEO faktory, naleznete v tomto článku.

2. Obsah webu

Kdo z nás ještě neslyšel staré ošoupané marketingové klišé – "Obsah je král". Je to proto, že obsah webu je dlouhodobě jeden ze tří nejdůležitějších SEO faktorů, které ovlivňují výsledky v Google vyhledávání – v podstatě již od vzniku Google.

V poslední době zamíchala kartami při vytváření obsahu umělá inteligence – mezi mnohými lidmi to vyvolalo vášně o tom, že AI nahradí práci copywriterů.

Je to pravda? Ty nezkušené, nekvalifikované či levné copywritery může AI rozhodně nahradit.

Vhodnější, než si nechat od AI generovat články, kterými zahltíme internet, však může být používat AI jako pomocníka při vytváření kvalitnějšího obsahu.

Protože při obsahu v Google vyhledávání je velmi důležité (a s vylepšováním algoritmu a aktualizacemi E–E–A–T algoritmu stále důležitější) zejména jedno – užitečnost obsahu.

Samozřejmě může fungovat i účelový obsah či jakýkoliv „prázdný“ text, který jen vyplní prostor – ale často jen v případě, že mu nekonkuruje lepší web s užitečnějším obsahem a rankami.

Chcete se naučit psát užitečné články, které vám mohou přinášet masivní návštěvnost z Google vyhledávání? Přečtěte si tento návod.

Co je důležité při tvorbě obsahu z pohledu SEO

1. Kvalita obsahu

Kvalita může být subjektivní a relativní, ale jsou faktory, které mohou kvalitu buď zvyšovat, nebo snižovat.

 • Výběr vhodného tématu: Pokud chceme naším článkem získávat návštěvnost z Google vyhledávání, je důležité vybrat téma, které je vyhledáváno. Protože pokud budeme psát o něčem, co nikdo nezná a ani nevyhledává, tak náš článek logicky nikdo nenajde. K tomu slouží analýza klíčových slov, s jejíž pomocí zjistíme, co lidé vyhledávají, jak to vyhledávají a v jakém množství. Na základě toho pak můžeme vytvořit článek, který užitečným způsobem obsáhne celé toto téma a nejdůležitější vyhledávané fráze.

 • Analýza a naplnění vyhledávacího záměru: Co hledají lidé, když vyhledávají v Google danou frázi? Jaký cíl chtějí naplnit? Jaká je jejich motivace? Jaký druh výsledků uspokojí jejich potřebu/zodpoví jejich otázku?
  • Typy obsahu pro naplnění vyhledávacího záměru:
   • Informační a edukační témata: Když lidé vyhledávají informace, návody, názory, definice. Vyhledávají otázky typu: kdo, co, kdy, jak, kde, proč, návod, tutorial, inspirace,... Nejlépe jim může tyto informace poskytnout například blogový článek.
   • Navigační témata: Pokud lidé hledají informace s názvy produktů, firem, brandové fráze, informace o dané firmě/produktu,... Nejlépe může posloužit například vhodná vstupní stránka na dané téma, jako například toto.
   • Transakční a konverzní témata: Jedná se o témata, kdy lidé vyhledávají fráze spojené s cenou, nákupem, kupónem/poukazem, slevami, srovnání,.. .Nejlépe jim může posloužit produktová stránka či výpis kategorie v e-shopu.
  • Typy/formát obsahu pro naplnění vyhledávacího záměru: Prohlédněte si detailní šablonu pro tyto základní typy článků.
   • Seznam položek: Hodí se při vypsání seznamu inspirací, tipů, chyb, kterým se vyhnout, atp.
   • Krok za krokem příručka: Chceme-li vysvětlit přesný postup, jako například postup při vaření nějakého receptu, nebo při nastavování SEO on page faktorů.
   • Rozšířená definice: Hodí se při popisování náročnějšího komplexního tématu, jako je například tento článek, který právě čtete – Co je SEO.
   • Průvodce/návod pro začátečníky: Může posloužit u témat, se kterými chceme naučit úplné začátečníky, aby v dané oblasti získali přehled a schopnost ji řešit. Například jako tento článek – návod na linkbuilding (nejen) pro začátečníky
   • Obsahový rozcestník/centrum (Content hub): Hodí se pro komplexní zpracování rozsáhlých témat, která spolu úzce souvisí a bylo by nereálné, náročné nebo matoucí zpracovat je v jednom článku. Ukázka může být téma Jak investovat peníze s propojením na jednotlivé investiční možnosti (ETF fondy, nemovitosti, akcie atd.).
   • Recenze: Hodí se, chceme-li porovnat nějaké produkty, služby, či zpracovat jejich hodnocení, testování.
  • Úhel pohledu: Úhel pohledu může být relativní a subjektivní. Je třeba jej odhadnout, předvídat – co cca hledá člověk, který zadá do vyhledávání tuto frázi? Pomůže mu spíše blogový článek, produktová stránka? Hledá čerstvý obsah s aktuálním datem (například cena dálniční známky v Česku), nebo konkrétní produkt a stránku, kde jej může koupit (dálniční známka).
 • Užitečnost: Článek může mít mnohem větší moc, než jen nějaký shluk textu. Kvalita a užitečnost článku může rozhodovat nejen o tom, zda si článek někdo přečte, nebo nepřečte. Ale také o tom, zda článek vyvolá zájem. Pokud lidi dostatečně upoutá, mohou jej sami sdílet, doporučovat známým – a doporučení od známých (word of mouth) patří mezi nejefektivnější způsoby získávání nových zákazníků. Cokoli, co lidem reálně pomůže vyřešit jejich problém, co vnímají jako užitečné, mohou mnohem raději dále doporučovat, než něco, co jim vůbec nepomohlo. Zároveň užitečné články můžeme využívat v dalších marketingových kanálech – k propagaci v PPC kampaních, na sociálních sítích, v newslettru atp. Když si uvědomíme, že kvalita a užitečnost obsahu může rozhodovat o úspěchu, neúspěchu našich reklamních kampaní, můžeme toho efektivně využívat v náš prospěch. Ne nadarmo napsal i Arnold Schwarzenegger knihu Buďte užiteční.

 • Pokrytí celého tématu: Zpracování a pokrytí celého tématu v jednom komplexním článku může mít více výhod, než dílčí zpracování tématu ve více článcích (pokud se nebavíme o systematickém propojení článků s pomocí content hubu) – redukujeme duplicitu, zvyšujeme šance na cílení vyhledávanějších obecnějších frází a zároveň většího množství longtailových frází (jedná se o delší a konkrétnější fráze s nižší vyhledávaností a vyšší mírou konverze) atp. Co je však nejdůležitější – dílčí články mohou být nejednou pro lidi (a vyhledávače) zbytečně matoucí, nedostatečné a místo poskytnutí odpovědi mohou spíše lidi rozčílit, kvůli ztrátě času. Každý si může zodpovědět sám, co je pro něj lepší, pokud například hledá návod, jak si vybavit hypotéku – zda si raději přescroluje rozsáhlý článek se všemi informacemi a najde všechny potřebné odpovědi, nebo zda si musí pootvírat X dílčích článků, značit si kde našel jakou odpověď, srovnávat si to a pak zase hledat, jaké informace byly ve kterém článku.

 • Srozumitelnost: U článků je důležité, aby byly napsány srozumitelně a přehledně. K tomu nám může pomoci vhodné využívání podnadpisů, členění textu, používání formátování atp.
  • Struktura: Zjednodušeně řečeno, jde o rozčlenění článku na úvod, jádro a závěr tak, aby byly všechny informace umístěny na vhodném místě.
  • Logika: Je důležité, aby měl článek logický sled, neskákal z jedné věci na druhou a zbytečně se neopakoval. Podstatné je, aby se dal text číst plynule, hladce a informace z něj dávaly postupně stále větší smysl.

 • Poutavost, ať článek vyčnívá z řady: Článek, který se ničím neliší od ostatních, si většinou nezaslouží více pozornosti než ostatní články.

 • Evergreen témata: Může být vhodnější zpracovat univerzální témata, která jsou pravidelně vyhledávána v Google (Návod jak zhubnout), než jednorázová témata, nebo témata bez pravidelného vyhledávání (příběh o konkrétním člověku, který zhubl).

2. Unikátnost

Unikátnost lze zajistit několika způsoby. Namísto vytváření klonů jiných článků, se můžeme snažit přidat do článku nějakou přidanou hodnotu, něco navíc, něco jiného, nového – může to být například výzkum, naše zkušenost atp. Tady je pár tipů, jak být originálním:

 • Být originální
  • psát o něčem, o čem ještě nikdo nepsal – to je nejnáročnější způsob pro někoho, kdo začíná. Protože k tomu bychom potřebovali být špičkou v daném oboru, mít mnohé zkušenosti a kompetenci vyjadřovat se v dané oblasti.
  • najít nový úhel pohledu – k tomu jsou ale důležité potřebné argumenty, zkušenosti. Můžeme popsat náš názor na danou problematiku, zveřejnit své zkušenosti nebo zkušenosti našich klientů, zpracovat průzkum, výzkum, zrealizovat rozhovor s autoritou v daném oboru atd.
  • zpracovat dané téma lépe – originálnost můžeme zajistit i tak, že popíšeme dané téma srozumitelněji, poutavěji, komplexněji, do větší hloubky a šířky, než ostatní články v daném tématu, a přidáme tam nějakou přidanou hodnotu – výzkumy, obrázky, grafiku, srovnání.
 • Vynaložit více úsilí: Častokrát platí, že čím více úsilí věnujeme tvorbě článku, tím může být unikátnější. Protože lidé se většinou snaží udělat vše co nejrychleji, a čím více úsilí je třeba vynaložit, tím méně lidí se do toho pustí.

3. Autorita

Představme si, že pekař na pekařském webu napíše článek o tom, jak vyměnit olej v autě. Sice s tím může mít osobní zkušenost, ale lidé takový článek nemusí považovat za dostatečně důvěryhodný, jako kdyby o výměně oleje psal zkušený automechanik. 

Pokud ve svém oboru ještě nemáme vybudovanou autoritu, můžeme si pomoci několika způsoby. Například tím, že uděláme rozhovor s uznávaným specialistou v našem oboru, podobně jako to dělají na eCommerce Bridge, nebo si necháme článek napsat specialistou. Tak to děláme u zdravotních článků, které nám píše zdravotní specialistka a doktorka.

3. Zpětné odkazy Off page SEO

budovani-zpetnych-odkazu 

Image by Ahrefs

Je-li obsah král, tak žádný král si neporadí sám. I v šachové partii kolem sebe král potřebuje podporu: pěšáky, střelce a nejlépe královnu – hlavně pokud chce uspět a nechce uhrát v nejlepším případě jen remízu (pat).

Právě proto je důležité obsah podporovat dalšími způsoby.

Jeden z nejsilnějších způsobů, jak můžeme výrazně posilovat umísťování obsahu v Google vyhledávání, je směřovat na daný obsah odkazy. Nejen interní odkazy v rámci svého webu, ale zejména externí zpětné odkazy – odkazy, které směřují z jiných webů na náš web.

Jak budovat zpětné odkazy – co je off page SEO

Off page SEO je jinými slovy řečeno budování zpětných odkazů – zahrnuje to aktivity, které jsou mimo náš web a nemáme nad nimi plnou kontrolu, jak to bývá při on page SEO aktivitách.

Jedná se o budování zpětných odkazů z jiných webů. Jiné weby můžeme požádat o odkazování na náš web, v konečném důsledku je ale rozhodnutí na nich – zda na náš web odkáží, nebo ne.

Při budování odkazů platí zjednodušené pravidlo: 

 • Čím náročnější je získat daný odkaz, tím může mít větší váhu a hodnotu.
 • A naopak, čím jednodušší je získat daný odkaz, tím pravděpodobnější je, že bude mít nižší váhu a hodnotu protože stejný odkaz bude moci získat kdokoli další.

Jaké jsou základní způsoby pro získávání zpětných odkazů:

Zjednodušeně řečeno, způsoby získávání zpětných odkazů lze rozdělit do těchto základních kategorií:

 1. Přidání odkazu – Existují webové stránky, na které můžeme ručně zadat odkaz na náš web, například různé firemní katalogy či seznamy webů, jako jsou firmy.cz nebo seznam.sk
 2. Vyžádání si odkazu – Místo čekání, než na náš web někdo odkáže sám od sebe (což se většinou, zvláště u neznámých webů, téměř nikdy nestane, protože nikdo ani neví, že daný web existuje a nemá důvod na něj odkázat.), můžeme oslovovat jiné weby a požádat je o odkázání na náš web. Úspěch této aktivity závisí na důvodech, proč by to měl kdokoli udělat. Právě v tomto nám může velmi pomáhat užitečný obsah, o kterém jsme psali výše.
 3. Koupě odkazu – Jedná se o jednu z nejprimitivnějších možností, jak získat odkaz – výměnou za odkaz nabídneme druhému webu peníze. Za zmínku stojí rozhodně to, že kupování odkazů patří mezi zakázané SEO techniky.
 4. Získání odkazu – Jedná se o odkazy, které vznikají přirozeně. Když se někomu líbí náš obsah natolik, že na něj sám od sebe odkáže. Je to způsob budování odkazů, který je přímo závislý na kvalitním, unikátním obsahu, produktu nebo službě.

Budování odkazů na jednu straně není žádná věda. V první řadě může být zejména o budování vztahů mezi weby a jejich majiteli. Čím déle se věnujeme budování zpětných odkazů, tím širší můžeme mít portfolio webů, se kterými spolupracujeme a ze kterých můžeme získat odkaz.

I proto může být jednodušší najmout si na tuto aktivitu někoho, kdo se specializuje na budování zpětných odkazů, než se snažit budovat odkazy svépomocí.

Při svépomocném budování odkazů je dobré dát si pozor na zakázané techniky – koupě odkazů, výměna odkazů – či na škodlivé odkazy – odkazy od „špatných“ sousedů – stránky věnující se pornu, hazardu, linkfarmám (vysvětleno níže) či webům využívajícím nejrůznější spamové techniky nebo prodeje odkazů, odkazy s velmi nízkou kvalitou atp.

Jaké jsou zakázané techniky při budování zpětných odkazů:

zakazane-black-hat-seo-odkazy 

Image by Ahrefs

Zakázané techniky budování zpětných odkazů jsou v podstatě všechny způsoby, které nepřidávají žádnou přidanou hodnotu ani užitečnost a jen se snaží manipulovat výsledky v Google vyhledávání.

Zakázané a riskantní techniky budování zpětných odkazů:

 • Koupě odkazů: Zcela nejnebezpečnější formou může být hromadné kupování odkazů, ale jakákoli koupě odkazu patří mezi zakázané techniky. Každý zakoupený odkaz by měl být podle pravidel Google označen atributem rel=”sponsored”, díky čemuž Google rozumí, že se jedná o reklamní odkaz a nemá přes něj posílat žádnou “SEO sílu”. Pokud koupený odkaz takovým atributem není označen (což většinou není, protože právě kvůli získání “SEO síly” lidé odkazy kupují), pak jde o porušení pravidel a zakázanou techniku. Kupování odkazů je zakázáno také proto, že koupení odkazu většinou nepřidává článku/webu, na který se odkaz přidá, žádnou přidanou hodnotu ani užitečnost a jejich jediný účel je manipulování výsledky ve vyhledávání.

 • Výměna odkazů: Výměna odkazů je další primitivní technika získávání odkazů, která napadne téměř každého, kdo začne nad budováním odkazů trochu přemýšlet. Její princip je jednoduchý: "Já odkážu na tebe a ty odkážeš na mě". Jelikož při výměně odkazů nevzniká žádná přidaná hodnota, ani užitečnost a její jediný účel je manipulování výsledků ve vyhledávání, i proto patří mezi zakázané techniky. Samozřejmě existují i „sofistikovanější“ způsoby výměny odkazů (web A odkáže na web B a web B na web C), nic to nemění na tom, že se jedná o zakázanou techniku – pokud se danou výměnou nesnažíme vytvářet užitečnost či hodnotu a pouze chceme manipulovat výsledky v Google vyhledávání. To ovšem neznamená, že bychom nemohli nějakým relevantním způsobem odkázat na web, který nějakým užitečným způsobem odkazuje na náš web.

 • Přeoptimalizovaný anchor text (Anchor text je klikatelná část odkazu): Přeoptimalizovaný anchor text znamená odkazovat stále přes stejný/podobný text – často jde o vybrané důležité klíčové slovo. Jedná se tedy o přeplňování linku důležitými klíčovými slovy násilím, nepřirozeným způsobem. Při přirozeném budování odkazů logicky vznikají nejrůznější podoby anchor textu. Čím více se používá dokola stejný způsob, tím je to pro Google podezřelejší a je vyšší pravděpodobnost, že dané odkazy vznikly uměle či nějakou zakázanou technikou.

 • Spamování – Může zahrnovat zahlcování internetu nekvalitním spamovým obsahem za účelem získání odkazu. Například nepřirozené přidávání odkazů do diskusních fór, získávání odkazů z množství nekvalitních katalogů, přidání stejného článku na více webů atp.

 • PBN (privátní sítě webů): Budování odkazů z vlastní privátní sítě webů, jejichž hlavním účelem je pouze získávání odkazů pro jiné weby, a nevytvářejí tak žádnou přidanou hodnotu. Může jít o nejrůznější skupiny PR portálů, které nabízejí publikování článků za peníze, nebo také o mikrostránky (microsites), které nemají žádnou užitečnost, jen získání odkazu a manipulování výsledky v Google vyhledávání.

 • Linkfarmy: Většinou jde o weby, které nemají žádnou přidanou hodnotu a pouze uveřejňují odkazy na nejrůznější weby – bez ohledu na relevanci, užitečnost, smysl, atp. Častokrát jsou odkazy doslova přeplněné – proto se nazývají linkfarmy. Jakoby pěstovaly odkazy.

 • Víceúrovňové odkazy: Vybudování skupiny webů v různých úrovních, které odkazují nepřímo na různé své úrovně a jen některé z těchto úrovní odkazují na náš web.

 • Využívání generovaného obsahu bez užitečnosti a přidané hodnoty: Mnohé weby mají tendenci uměle vytvářet množství vstupních stránek na všechna důležitá klíčová slova nebo weby. Pro dané stránky vytvoří šablonu s hlavním textem, který jen kosmeticky upraví – změní lokalitu či klíčové slovo – a vygenerují stovky takových stránek. Například SEO služby Bratislava, SEO služby Košice, SEO služby Banská Bystrica atp. Takové stránky většinou nemají žádnou užitečnost, ani hodnotu, a proto se řadí mezi zakázané techniky.

 • Získávání jakýchkoliv nepřirozených odkazů: Nadměrné nepřirozené výměny odkazů, nadměrné zneužívání hostovských článků bez přidané hodnoty, komentářový spam atp.

 • Získávání odkazů jen na vybranou URL adresu, například hlavní stránku nebo nějaký produkt.
 • atď.

kupovanie-odkazov 

Image by Ahrefs

Prohlédněte si komplexní návod, jak budovat zpětné odkazy.

Co může určovat kvalitu odkazů a jakých faktorů si všímatu u odkazů:

 1. Autorita webu, ze kterého získáváme odkaz: Odkazy ze silnějších známějších autoritativnějších webů mohou mít větší sílu, než odkazy z nových či neznámých webů. Je to podobné jako v soutěži superstar – dá-li nám hlas předseda poroty, má to větší vliv, než kdyby nám dalo hlas několik běžných lidí. To ovšem neznamená, že by odkazy z malých webů neměly smysl. Protože i zde jsou ve hře další

Mgr. Martin Balko: 

Majitel a hlavný SEO špecialista

Majitel Poctive SEO, Parfumy Lacno, Zdravě Byliny, Zdravé bylinky a velký fanoušek užitečné optimalizace ve všech životních úrovních a činnostech.

SEO se věnuji od roku 2010 – specializuji se na budování zpětných odkazů. Zaměřuji se na dlouhodobé výsledky, užitečnost a skutečnou pomoc klientům a jejich zákazníkům.

O SEO jsem přednášel na univerzitě UKF v Nitře, firemních školeních a webináři pro žáky 60 středních škol jak podnikat s e-shopem.

Můj článek Jak napsat motivační dopis si bez jakékoli propagace dodnes přečetlo více než 90 000 lidí.

Vystudoval jsem aplikovanou informatiku, práci s CMS systémy a počítačové sítě (CISCO). Díky mé bakalářské práci o CMS Joomla jsem si vytvořil své první e-shopy a weby.

Ve škole jsem vícekrát získal prospěchové stipendium a s naším týmem jsme vyhráli celoročníkovou soutěž pro nejlepší práci na návrh PC sítě pro celou univerzitu.

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na míru

Není nutné řešit všechno – důležité je získat nové zákazníky, zlepšovat web a poskytovat užitečnost.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO strategie

Vytvářejte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil co nejvíce lidí – témata si vybírejte cíleně a vytvářejte postupně krok za krokem.

 
Komplexní SEO
už od 100 Eur

Trápí vás omezený rozpočet? SEO služby poskytujeme stejně velkým i malým webům, eshopům či portálům.

Buďme v kontaktu

Icon

Telefon

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakční CMS systém společnosti Global Services Slovakia s.r.o.