Praktický návod na efektivní analýzu klíčových slov pro SEO: nejen pro začátečníky.

Obsah článku:

 1. Jak získávat pro web návštěvnost z Google vyhledávání? 
 2. Co jsou klíčová slova v SEO významu?
 3. Co je to analýza klíčových slov?
 4. Umíte zacílit na správné publikum, nebo střílíte se svým webem úplně naslepo?
 5. Jak objevovat nová slova a fráze s pomocí analýzy klíčových slov + jak zjistit vyhledávanost klíčových slov?
 6. Analýza klíčových slov s pomocí profesionálního nástroje Ahrefs.
 7. Keyword difficulty – náročnost cílení na dané klíčové slovo.
 8. Základní postup při analýze klíčových slov s Ahrefs.
 9. Objevování vhodných klíčových slov s pomocí konkurenčních webů.
 10. Určení biznisového potenciálu klíčových slov.
 11. Určení témat pro jednotlivé podstránky.
 12. Ukázka šablony analýzy klíčových slov.
 13. Co je vyhledávací záměr?
 14. Cílení s pomocí poznaného vyhledávacího záměru.
 15. Moje zkušenosti, rady a doporučení na závěr.

Pravděpodobně každý web chce oslovit a získat masy lidí z Google vyhledávání. Kolika webům se to však skutečné podařilo?

Kdo by to neznal - neustále zkoušet nejrůznější rady a postupy, jak tvořit a publikovat pořád dokola nový obsah, ale nic podstatného se stále nemění?

Jak ale můžeme oslovit lidi, pokud nerozumíme tomu, co naše publikum vlastně hledá?

Důležité je porozumět tomu, co naše publikum vyhledává.

1. Jak můžeme úspěšně získávat návštěvnost z Google vyhledávání?

Analýza kľúčových slov

V článku o SEO a o získávání zákazníků z Googlu jsme psali o tom, že SEO nemusí být žádná věda - ty nejdůležitější faktory nejvíce ovlivňující pozice webu v Google vyhledávání si můžeme realizovat i sami.

Když pochopíme, jak naše publikum vyhledává obsah v Googlu, objeví se před námi zcela nová dimenze a nové způsoby, kterými můžeme oslovovat lidi se svým obsahem či webem.

Pokud k tomu přidáme funkční postup a strategii, pravděpodobnost na úspěch se závratně zvyšuje.

Jak tedy začít?

Ideálně s analýzou klíčových slov.

2. Co jsou klíčová slova v SEO významu?

Klíčová slova jsou slova a fráze, které lidé zadávají do vyhledávačů (Google), když se snaží najít odpovědi na své dotazy/poptávky.

Klíčová slova mohou být myšlenky, témata, jednotlivá slova, která popisují nebo definují, o čem je obsah na dané webové stránce. Proto se klíčová slova používají k definování důležitých témat, myšlenek na dané webové stránce.

Například v e-shopu s tričky v kategorii produktů Svatební trička a trička na rozlučku se svobodou jsou nejdůležitějšími klíčovými slovy fráze:

 • "Svatební trička"
 • "Třička na rozlučku se svobodou" + "rozlučka se svobodou"

3. Co je to analýza klíčových slov a jak vypadá?

Analýza klíčových slov je proces, kdy zkoumáme a objevujeme fráze či slova, se kterými lidé vyhledávají v Google vyhledávání naše produkty, služby, články atd.

S dobrou analýzou klíčových slov můžeme:

 • Zjistit, jak často jsou konkrétní fráze vyhledávané.
 • Pochopit longtail slova (méně konkurenční fráze složené většinou z více slov) - jakými různými variacemi lidé vyhledávají tutéž věc.
 • Můžeme objevit klíčová slova naší konkurence.
 • Zjistit přibližnou náročnost získání daných klíčových slov (keyword difficulty).
 • Můžeme objevit to, na jaké téma se nám vyplatí cílit a jakým způsobem.

Proto je analýza klíčových slov základním kamenem, na kterém můžeme budovat náš web, jeho obsah, propagaci, marketing a další SEO aktivity.

Proč se věnovat analýze klíčových slov? Není to jen ztráta času?

Taková analýza nám umožní lépe porozumět našemu publiku a můžeme získat odpovědi na důležité otázky typu:

 • Co lidé v Google vyhledávají?
 • Kolik lidí vyhledává v Google dané téma, věc, produkt, službu ...?
 • Jaký vyhledávací záměr se "skrývá" za danou frází?
 • Jak můžeme nabídnout tu nejlepší odpověď a v jakém formátu (článek, produkt, kategorie, video, obrázek, grafika, ...)?

4. Umíte zacílit na správné publikum, nebo střílíte se svým webem úplně naslepo?

Na to, abychom mohli oslovit určité lidi, potřebujeme je v první řadě správně zacílit. Potřebujeme vědět, jak tito lidé v Google vyhledávají, co vyhledávají atd.

Střílení naslepo - paradoxně to je obrovská a neskutečně častá chyba většiny webů.

Jaký má význam vynakládat obrovské úsilí do tvorby obsahu, pokud se tento obsah nedostane k požadovanému publiku?

Je obrovský rozdíl, jestli napíšeme o tématu, kterou v Google vyhledává množství lidí, nebo zda napíšeme o něčem, co v Google nevyhledává téměř nikdo.

Zároveň je vhodné napsat o daném tématu takovým způsobem, jakým toto téma lidé v Google vyhledávají.

Analýza klíčových slov - zlatý důl užitečných informaci specifické cílení obsahu na konkrétní publikum.

Jak ale můžeme vědět, co a jak lidé v Googlu vyhledávají?

Bez analýzy klíčových slov pravděpodobně nijak.

S kvalitní analýzou však můžeme zjistit zcela podrobné a užitečné informace.

5. Jak objevovat nová slova a fráze s pomocí analýzy klíčových slov + jak zjistit vyhledávanost klíčových slov?

Postupů a způsobů je mnoho. Některé jdou do větší hloubky a jsou podrobnější, jiné jsou jednodušší a slouží hlavně na základní přehled.

Plánovač klíčových slov Googlu

Někdo na analýzu používá plánovač klíčových slov od Googlu. Bohužel tento nástroj neposkytuje dostatek přesných údajů - nejednou jsou to jen intervaly a více se hodí k nastavení PPC reklamy spíš než na SEO.

V rámci efektivity se v tomto návodu zaměříme na jednoduchou analýzu klíčových slov, která dokonale poslouží pro základní přehled a zvládne ji zrealizovat každý.

6. Analýza klíčových slov s pomocí profesionálního nástroje Ahrefs.

Na analýzu použijeme profesionální nástroj Ahrefs.com. S tímto nástrojem velmi jednoduše, rychle a efektivně zjistíte vyhledávanost klíčových slov, jejich konkurence, související klíčová slova atd.

Tip:

Nemusíme si hned zaplatit plnou verzi od 99 dolarů. Pro začátečníky nebo pro jednorázové použití doporučujeme využít jejich plnohodnotnou 7 denní trial STANDARD verzi za 7 dolarů = každý investovaný dolar se nám odvděčí neskutečně hodnotnými informacemi.

7. Keyword difficulty - náročnost cílení na dané klíčové slovo.

Na začátek je dobré seznámit se s pojmem keyword difficulty, který ahrefs používá při klíčových slovech jako metriku náročnosti daného klíčového slova.

Náročnosť a konkurencia kľúčového slova

Keyword difficulty je vypočítaná hodnota, podle níž umíme přibližně určit, jak může být náročné či jednoduché získat top pozice na dané klíčové slovo. Poukazuje na to, kolik kvalitních odkazů z odlišných webů potřebujeme, abychom měli šanci získat top pozice na toto klíčové slovo.

Při vysoké konkurenci jsou klíčová slova logicky náročnější, než při nízké konkurenci. Proto je nutné vzít to v úvahu a cílit na témata, která jsou reálně dosažitelné = nezaměřit se pouze na klíčová slova s nejvyšší vyhledávaností.

Tuto hodnotu můžeme najít v nástroji Ahrefs v keywords exploreru, při zobrazení informací o konkrétním slově.

Tip:

Při vybírání vhodných klíčových slov bychom měli brát ohled na to, aby námi vybraná slova pro nás byla dosažitelná - pokud máme zcela nový web, asi těžko budeme schopni hned na začátku konkurovat zaběhnutým známým webům na vysoce konkurenční klíčové slovo s vysokou vyhledávaností.​​​​

Přibližný odhad, kolik zpětných odkazů z odlišných webů potřebujeme dané hodnotě keyworddifficulty:

 • KD 0 = 0 odkazů z odlišných webů
 • KD 10 = ~ 10 odkazů z odlišných webů
 • KD 20 = ~ 20 odkazů z odlišných webů
 • KD 30 = ~ 35 odkazů z odlišných webů
 • KD 40 = ~ 55 odkazů z odlišných webů
 • KD 50 = ~ 80 odkazů z odlišných webů
 • KD 60 = ~ 130 odkazů z odlišných webů
 • KD 70 = ~ 200 odkazů z odlišných webů
 • KD 80 = ~ 350 odkazů z odlišných webů
 • KD 90 = ~ 800 odkazů z odlišných webů

Tip:

Dané hodnoty jsou vždy jen přibližné, jsou vypočteny z více zdrojů dat, stále jsou to však jen přibližné odhady - reálné hodnoty jsou často krát vyšší. Nenechme se zmást hodnotou KD0, jen málokdy to skutečně znamená 0 odkazů, pouze se nepodařilo získat data o všech existujících odkazech.

8. Základní postup při analýze klíčových slov s Ahrefs:

 1. Vymyslíme pár základních obecných slovních spojení, které souvisí s našim produktem, službou, webem.
 2. Vymyšlené fráze vložíme v Ahrefs do keywords exploreru.
 3. V závislosti od tématu se nám objeví nebo neobjeví detailnější informace k dané frázi - náročnost (z pohledu konkurence) dané fráze, měsíční vyhledávanost klíčových slov, míru prokliků, vyhledávanost klíčových slov v čase, nadřazené téma.
 4. V levém panelu klikneme na další možnosti v sekci Keywords Ideas - All, Phrase match, Having same terms, Also rank for, Search suggestions - zobrazovány seznamy klíčových slov si můžeme filtrovat podle potřeb a exportovat pro finální verzi naší analýzy.
 5. Pokud nás nějaké slova více zaujaly - např. vyhledávaností či jinak - můžeme zopakovat předchozí postup: Klikneme na ně, podíváme si detailnější informace a návrhy klíčových slov k danému slovu.

9. Objevování vhodných klíčových slov s pomocí konkurenčních webů:

V dalším kroku prozkoumáme klíčová slova naší konkurence. Můžeme tak učinit dvěma způsoby:

 1. Přímo po jednom webu - zadáním webu naší konkurence do site exploreru a následným přezkoumáním jejich klíčových slov - v levém panelu položka Organic keywords.
  Analýza web stránky

 2. Hromadně - v keywords exploreru při námi zvoleném slově klikneme na položku SERP, zobrazí se nám výsledky Google vyhledávání na dané slovo. U každého z nich můžeme vidět, na kolik klíčových slov v daném tématu cílí konkrétní weby. Klikneme na dané číslo a zobrazí se nám všechna klíčová slova daného webu na zvolené téma. Opět můžeme prozkoumat konkrétní slova, které nás zaujmou.
  Kľúčové slová stránok vo výsledkoch vyhľadávania v Google

 3. Můžeme prozkoumat nejlepší a nejvýkonnější podstránky našich konkurentů - top pages - z toho si můžeme udělat lepší přehled nejen o klíčových slovech ale i o nejvýhodnějších tématech v naší oblasti.
  Najvýkonnejšie stránky a obsah konkurenčného webu

 4. Content gap: do content gap analýzy zadáme url adresy nějakých našich konkurentů a tato analýza nám následně zobrazí klíčová slova, na které získávají návštěvnost naši konkurenti, avšak my na ně vůbec necílíme.
  Kľúčové slová konkurencie

V rámci analýzy je dobré zaměřit se na různá témata v naší oblasti - konkrétní produkty, služby, informační obsah, návody, postupy a podobně - nejen na jedno téma do hloubky.

Protože každým tématem můžeme oslovit jiný typ zákazníků.

10. Určení businessového potenciálu klíčových slov.

Pokud je to možné, je ideální, pokud si pro každé téma, nebo ještě lépe pro každé klíčové slovo, určíme jeho byznysový potenciál pro náš web např. číslicemi od 3 - 0.

 • 3: náš produkt je nenahraditelným řešením vyhledávané fráze.
 • 2: náš produkt může pomoci, ale není nezbytný.
 • 1: náš produkt může být povrchně zmíněn - s daným tématem souvisí jen nepřímo.
 • 0: žádný způsob jak bychom mohli zmínit náš produkt.

Např. pro web nabízející stavební práce bychom mohli následující slovní spojení zařadit cca takto:

 • „Spolehlivá firma pro stavbu rodinného domu": 3 (vysoký byznys potenciál).
 • „Jak si postavit dům svépomocí": 2 (Nižší byznys potenciál, protože hledající nemá zájem o stavební firmu - pokud mu však poskytneme dobrý návod, rady a doporučení, může využít naše služby na úkony, které sám nezvládne).
 • „Levný stavební pozemek Olomouc": 0-1 (Jestliže neprodáváme pozemky, těžko oslovíme lidi, kteří něco takového hledají - Pokud by to stálo za to a nabídli bychom jim užitečné informace, rady a tipy, možná bychom je mohli teoreticky získat pro potenciální budoucí stavbu domu).

11. Určení témat pro jednotlivé podstránky.

Následně si určíme témata pro jednotlivé podstránky. Nejideálnější bývá určit jedno téma na jednu podstránku, případně více příbuzných témat na jednu podstránku.

Příklady podstránek pro jednotlivá témata na webu stavební firmě:

 • Stavba domu + dům na klíč.
 • Cena hrubé stavby + jak postavit dům svépomocí.
 • Pasivní domy + nízkoenergetické domy.

Zvolíme si nejvýhodnější fráze - podle vyhledávanosti a podle náročnosti tak, abychom měli reálnou šanci na ně cílit.

Následně si pro každé téma vytvoříme obsáhlý seznam možných klíčových slov + tzv. long tail keywords (víceslovné fráze s nízkou vyhledávanosti, nízkou konkurencí. Často jsou taková slova vysoce konverzní).

12. Ukázka šablony analýzy klíčových slov:

Šablóna pre analýzu kľúčových slov

Můžeme si zapsat weby na prvních pozicích - může nám to později pomoci (např. Při analýze vyhledávacího záměru). Rovněž si poznačit všechny případné nápady a inspirace, co můžeme zahrnout či upravit na našem webu.

Důraz na naplnění vyhledávacího záměru.

Pozor na důležitou věc.

Nestačí si vybrat nějaké klíčové slovo a pouze na něj cílit svou další SEO aktivitu.

Na to, aby mělo význam získání top pozic na toto slovo, je třeba, abychom naplnili očekávání či záměry lidí, kteří dané slovo vyhledávali - tzv. vyhledávací záměr.

13. Co je vyhledávací záměr?

Vyhledávací záměr je hlavní cíl a důvod, proč někdo danou frázi v Google vyhledává. Odhalit ho můžeme vcítěním se do dané osoby a přemýšlením nad tím, jakou ideální odpověď pravděpodobně očekává.

Nebo si podíváme na danou frázi a výsledky v Google vyhledávání a podle toho určíme vyhledávací záměr pro danou frázi.

Vyhľadávací zámer ukážka

Vyhledávací záměry běžně dělíme na 4 skupiny:

 1. Informační: hledáme informace, odpovědi nebo přesné návody jak co funguje - "kdo je Chuck Norris", "kdy bude mistrovství světa". Nejčastěji použitá slova: Jak, kdo, kdy, proč, návod, postup, tipy, ...Informačný vyhľadávací zámer
 2. Navigační: hledáme konkrétní stránku či podstránku se specifickým obsahem - "facebook přihlášení", "návod na analýzu klíčových slov PoctiveSEO", "parfumylacno kontakt". Nejčastěji použitá slova: názvy značek, produktů či služeb ...
 3. Komerční průzkum: zajímáme se o konkrétní produkt / službu, ale ještě jsme se nerozhodli pro konkrétní web, tak hledáme nejvýhodnější řešení, recenze či srovnání s konkurencí - "android nebo apple", "nejlepší knihkupectví na motivační literaturu". Nejčastěji použitá slova: nejlepší, srovnání, recenze, vlastnost produktu ...
 4. Transakční: hledáme se záměrem nakoupit - "Prodej počítačů", "macbook levně", "výprodej počítačů". Nejčastěji použitá slova: koupit, objednat, levně, cena, výprodej.

14. Cílení s pomocí poznaného vyhledávacího záměru.

Když poznáme vyhledávací záměr pro dané fráze, můžeme jednodušeji určit, jaký typ obsahu může nejlépe odpovědět lidem hledajícím odpověď na danou frázi.

Většinou půjde o jeden z následujících typů obsahu:

 • Produktová stránka
 • Stránka s výpisem kategorie produktů.
 • Landingpage / Článek (Komplexní návod, příručka, porovnání, recenze a hodnocení, názory ...).
 • Pokud někdo hledá návod, jak něco funguje, s největší pravděpodobností jej oslovíme článkem s komplexním návodem, jak nějakou konkrétní produktovou stránkou. A naopak.

Optimalizací vyhledávacího záměru, pokud nabízíme lidem to, co hledají, můžeme dramaticky zvýšit naše šance nejen na získání top pozic v Google vyhledávání, ale zejména na získání reálných a spokojených zákazníků či klientů - a o to jde v první řadě.

Protože i samotné top pozice v Googlu nám mohou být zcela na nic, pokud nenabídneme lidem vhodnou odpověď na to co vyhledávají.

15. Mé zkušenosti, rady a doporučení na závěr.

Zkušenosti mi potvrzují, že nejdůležitější je efektivita.

Z toho důvodu bychom na to měli myslet i při vytváření analýzy klíčových slov - většinou nepotřebujeme špičkovou analýzu se všemi možnými variacemi klíčových slov, které dokonce protřídéme a vyčistíme od nepodstatných výrazů.

Můžeme si s tím pohrát do hloubky, ale někdy to je zbytečné. Náš čas můžeme využít i smysluplněji.

Důležité je najít pro nás nejvhodnější témata, okruh nejvýznamnějších klíčových slov a postupně začít optimalizovat od témat, na které máme největší šanci získat top pozice.

Jestliže vypracujeme náš cílený obsah opravdu kvalitně a komplexně, s největší pravděpodobností budeme cílit na množství variací cílených klíčových slov - nemusíme je předem všechny znát - to je další z výhod kvalitního obsahu.

Při optimalizaci však nedoporučuji střílet naslepo a cílit jen podle pocitů či dojmů. Samozřejmě, že intuice nám vždy může pomoci. Ale je vhodnější ověřit si cílené fráze, ať můžeme náš čas a energii investovat do optimalizace opravdu smysluplně.


Autor:

Martin Balko

Majitel webu PoctiveSEO + ParfumyLacno.sk a velký fanoušek užitečné pragmatické optimalizace ve všech životních úrovních a činnostech - nejen optimalizace webů pro vyhledávače.

SEO jednoduše a efektivně - poznejte zaručený způsob, jak spolehlivě získávat zákazníky z Google vyhledávání (vhodné i pr laiky).

SEO jednoduše a efektivně - poznejte zaručený způsob, jak spolehlivě získávat zákazníky z Google vyhledávání (vhodné i pr laiky).

Chcete vědět jak efektivně získávat zákazníky z Google vyhledávání pro svůj web? Ujistěte Google, že si váš web zaslouží top pozice v Google vyhledávání.

Číst více

Proč se vyplatí investovat do SEO optimalizace?

Proč se vyplatí investovat do SEO optimalizace?

SEO nabízí webům oslovování správných lidi ve správný čas - umožňuje v Google vyhledávání zobrazovat web těm, kteří právě hledají takové řešení, které jim může nabídnout daný web.

Číst více