Proč se vyplatí investovat do SEO optimalizace?

Co udělá většina lidí, pokud má nějaký problém a hledá na něj řešení?

Správně, použijí Google vyhledávání.

Jedinečná výhoda SEO optimalizace oproti všem ostatním formám propagace.

SEO nabízí možnost zobrazovat weby těm, kteří je hledají - bez přesvědčování, vnucování, otravování nebo spamování reklamními nabídkami.

Je to jedinečná výhoda, která nabízí řešení správným lidem ve správný čas - těm lidem, kteří hledají řešení, tehdy když ho potřebují.

To samo o sobě může zvyšovat důvěryhodnost daného webu s nabízeným řešením.

Pokud právě váš web dokáže poskytnout to správné řešení, bylo by dobré - i pro vás a také pro hledající lidi - aby to i udělal. A právě v tom mu pomůže SEO optimalizace.

Proč má význam investovat do SEO optimalizace?

Mnoho majitelů vnímá vlastní web, obrazně řečeno, jako své dítě - ovšem veškeré úsilí, nadšení a investice utratí na jeho "zplození" s designéry a programátory.

Zrozením webu považují svou práci za ukončenou a už jen od něj očekávají výsledky a zisky.

Možná i proto není překvapující, že podle výzkumu Ahrefs (jeden ze světových leaderů vývoje SEO nástrojů) přes 90% všech webů je na Google v podstatě neviditelných. A jen těžko je lze dohledat alespoň na jejich doménové jméno.

Význam SEO optimalizace a jeho přínos.

Ani ten nejprofesionálnější web s nejkvalitnějším obsahem většinou nezíská přední pozice v Googlu jen tak sám o sobě - zejména pokud jde o velmi vyhledávané fráze v konkurenčním prostředí. Proč?

Google nabízí lidem co nejvhodnější odpovědi na jejich otázky. Z obrovského množství webových stránek se Google snaží vždy vybírat ty nejlepší - a není to jednoduchá záležitost.

Při výběru používá celou řadu faktorů a vlivů. Technická kvalita webu či jeho obsah jsou jen jedněmi z mnoha. Málokdy umístí při vyhledávání na první místo zcela nový web. Zvlášť pokud jde o velmi vyhledávanou frázi.

Například při frázi "sportovní oblečení" musí Google prohledat a co nejvhodněji uspořádat několik milionů výsledků. Pokud by bral v úvahu pouze jejich obsah a kvalitu webu skončil by spíše než by vůbec začal. Jak to má tedy udělat?

Význam budování zpětných odkazů z relevantních webů.

Jedním z nejdůležitějších faktorů na získávání pozic a návštěvnosti z vyhledávání jsou zpětné odkazy. Společně s kvalitním obsahem patří dokonce mezi tři nejdůležitější faktory, které Google využívá.

Vzájemný vztah mezi zpětnými odkazy a TOP pozicemi v Googlu.

Ze statistik a výzkumů Ahrefs lze vypozorovat vzájemný vztah mezi počtem odkazujících webů a přirozenou návštěvností z vyhledávání. Zjednodušeně by se to dalo říci:

Čím má stránka více kvalitních zpětných odkazů, tím je pravděpodobnější, že získá z Google vyhledávání více přirozené návštěvnosti.

Obrázek znázorňující graf přirozené návštěvnosti z vyhledávání v závislosti na počtu odkazujících webů. (Zdroj Ahrefs.com):

Graf prirodzenej návštevnosti z vyhľadávania v závislosti na počte odkazujúcich webov. (zdroj Ahrefs.com)

Je nutné upozornit na to, že nejde o žádné univerzální pravidlo - vzájemný vztah neznamená příčinu. Spíše jde o výsledky analýz a pozorování, z nichž vychází tato pravděpodobná závislost, kterou lze velmi zjednodušeně shrnout:

Většina webů má jen mizivou nebo žádnou přirozenou návštěvnost z vyhledávání. A zároveň většina webů nemá žádné nebo jen minimální množství kvalitních zpětných odkazů.

Graf znázorňující poměr počtu odkazů pro 920 milionů webů:

Graf znázorňujúci pomer počtu odkazov pre 920 miliónov webov.

Bez budování kvalitních zpětných odkazů je pravděpodobně jakákoliv SEO snaha odkázána na neúspěch.

Vytváření kvalitního a přínosného obsahu, který dokáže získávat zpětné odkazy je proto jednou z nejdůležitějších úloh při SEO optimalizaci.

Při tvorbě obsahu je také důležité vědět, co lidé vyhledávají a nabídnout jim na to kvalitní řešení. Toto vše se dá zjistit při SEO analýzách. Díky tomu je pak možné obsah cílit na vyhledávaná a zajímavá témata, fráze, klíčová slova. Bez analýz je to jako střílet slepými náboji.

Co mi může přinést SEO optimalizace a jak může pomoci mému webu?

Výhody SEO optimalizace.

SEO nemusí přinášet výsledky okamžitě. Ale jeho síla a účinnost se skrývá v mnoha jiných výhodách.

Při správné optimalizaci přináší SEO výsledky pomalu, postupně, ale zato pravidelně a navíc se stoupající tendencí.

Na obrázku můžeme vidět grafy znázorňující růst návštěvnosti při PPC kampani - která vyžaduje neustálý přísun peněz na kredit VS růst při SEO optimalizaci - který bývá postupně narůstající.

Tento graf znázorňuje křivku s označením, které jí dal Rand Fishkin (spoluzakladatel MOZ).

Na obrázku je graf znázorňující křivku návštěvnosti při PPC reklamě a při SEO optimalizaci. (Zdroj Ahrefs.com)

Graf znázorňujúci krivku návštevnosti pri PPC reklame a pri SEO optimalizácii. (zdroj Ahrefs.com)

Při každé PPC kampani se návštěvnost bez kreditu automaticky zastaví.

SEO však svou sílu stále násobí a i po skončení optimalizace obvykle přináší stále vyšší návštěvnost.

Je to díky mnoha faktorům - mimo jiné kvalitní obsah cíli postupně na stále větší množství klíčových slov a frází.

A díky budování stále většího množství kvalitních zpětných odkazů se neustále zlepšují celkové pozice webu ve vyhledávání, počet cílených klíčových slov a v konečném důsledku mohou odkazy přinášet i přímou návštěvnost.

Komplexnost SEO - autorita, důvěryhodnost, unikátnost, kvalita, UX.

Každé správné SEO se provádí komplexně, do hloubky a řeší víceméně všechny oblasti optimalizace webu. Pokud ne přímo, tak minimálně doporučeními.

Nejenže se díky tomu buduje kvalitní obsah a zpětné odkazy, souběžně se zvyšuje autorita webu, jeho důvěryhodnost, kvalita či unikátnost - vše čím může web oslovit potenciální návštěvníky a zvyšuje pravděpodobnost toho, že je zaujme a získá.

Ruku v ruce se řeší často i uživatelská zkušenost s webem (UX) tak, aby se uživatel na webu rychle a snadno zorientoval a našel přesně to, co hledá.

Autorita webu či jeho důvěryhodnost se mnohdy buduje smysluplnou a přínosnou spoluprací s významnými hráči na trhu - recenze, návody, testy, rozhovory, články, videa ...

SEO tak samo o sobě zahrnuje i jiné druhy reklam a dokonce se často i kombinuje s doplňující PPC kampaní.

Nevýhody, které lidi od SEO optimalizace odrazují:

Dlouhodobá SEO účinnost VS okamžitá účinnost PPC kampaní.

Lidí někdy od SEO odrazuje to, že jde o dlouhodobý proces. Ze začátku výsledky vůbec není vidět, protože se projevují postupně, krok za krokem.

Minimální doba kdy se dají pozorovat první pozitivní změny v rámci SEO optimalizace bývá několik měsíců - mnohdy minimálně tři a více.

Proto majitelé webů raději sázejí na PPC reklamu (Adwords, Etarget, Sklik, Facebook) a různé jiné druhy reklam. Ty účinkují okamžitě a hned přivádějí návštěvníky na jejich weby za přesně předem nastavenou cenu (čím vyšší konkurence, tím vyšší cena).

Navíc SEO je dynamický proces a výsledky se zde nedají garantovat jako při PPC.

Dá sa však garantovat záruka spokojnosti.

Lehčí měřitelnost PPC kampaní v porovnání se SEO.

V každé lepší PPC kampani se dají jednoduše sledovat a nastavovat základní faktory - rozpočet, cena za proklik, témata, klíčová slova a další.

Jejich měření je také poměrně přesné a snadno se dá sledovat výnosnost jednotlivých kampaní.

Nevýhody PPC kampaní.

Každá PPC kampaň však vyžaduje pravidelný rozpočet - na kredit za prokliky a za správu kampaně. A ta částka nemusí být nejnižší.

Mnoho lidí automaticky ignoruje reklamu - zvláště v Google vyhledávání. Mnohem více pochopitelně důvěřují přirozeným výsledkům vyhledávání.

Navíc z dalších zkušeností a statistik vyplývá, že drtivá většina kliků směřuje na přirozené výsledky vyhledávání ve srovnání s reklamními výsledky.

Graf znázorňující poměr prokliků na placenou PPC reklamu VS přirozené výsledky vyhledávání:

Graf znázorňujúci pomer preklikov na platenú PPC reklamu VS prirodzené výsledky vyhľadávania

Tento obrázek znázorňuje poměr prokliků mezi PPC reklamou a přirozenými výsledky vyhledávání.

Proto pokud se věnujete jen PPC reklamě, pravděpodobně přicházíte o množství návštěvnosti z přirozeného vyhledávání.

Navíc pokud neděláte SEO, můžete si být jisti tím, že minimálně nějací vaši konkurenti tak dělají a ukrajují si značnou část z koláče přirozené návštěvnosti bez vás.

Z výzkumu společnosti BrightEdge vyplývá, že nejlepším zdrojem návštěvnosti bývá přirozená návštěvnost z vyhledávání:

Graf znázorňující zdroje návštěvnosti z výzkumu brightedge.com:

Graf znázorňujúci zroje návštevnosti z výskumu (zdroj Brightedge.com)

Potenciál a výhodnost SEO optimalizace.

Jak můžeme vidět, SEO optimalizace může mít obrovský přínos pro jakýkoliv web. Nejenže otevírá dveře dokořán pro přirozenou návštěvnost z vyhledávání, navíc oslovuje lidi a potencionální zákazníky tou nejvhodnější podobou - oslovuje jen ty lidi, kteří o to mají zájem a navíc jim nabízí hodnotné řešení jejich problému.

Garance spokojenosti s PoctiveSEO.sk

Pokud vás SEO oslovilo akorát trochu váháte, zda se do toho pustit nebo ne - chtěl bych jen připomenout garanci vrácení peněz, ktorou vám nabízím.