Blog

Copywriting a umělá inteligence: Jak využívat AI při tvorbě obsahu

Publikované: 13.05.2024

Jak využívat AI při tvorbě obsahu a jak vytvářet užitečný obsah na svůj web?

Umělá inteligence je všude. Její vznik a rozvoj zapříčinil, že dnes umělá inteligence již zasahuje v podstatě do každé oblasti pracovního trhu. A copywriting nebo tvorba webu není výjimkou. Někdo může považovat copywriting právě za jednu z profesí, kterou AI už může plnohodnotně nahradit. My jsme ale jiného názoru. Protože, i když AI za svou existenci zaznamenala velký pokrok, pořád jí něco chybí.

Pojďte se společně s námi podívat, co je to oné “něco”, které umělá inteligence ještě nezvládá, a jak umělou inteligenci využít při tvorbě obsahu nebo jak s její pomocí psát užitečné články.

Co jsou užitečné články a jak je psát si můžete prohlédnout v našem článku zde.

Co AI nedokáže nahradit?

Nejdříve bychom se měli zastavit u toho, zda vůbec dává smysl snažit se tvořit obsah vlastnoručně, když tento text dokáže AI vygenerovat doslova za pár vteřin.

To, co AI stále ještě chybí a pravděpodobně se to ani v budoucnu nezmění, je lidský dotek. 

Copywritingu se věnuji už několik let a poslední roky trávím kontrolou práce svých kolegů. Každý z nich v článku vždy nechá svůj vlastní otisk. Ať už je to styl psaní, slovní zásoba nebo vlastní zkušenosti. V těchto textech vždy najdu kousek autora. 

Přestože se AI často snaží vypadat, jako opravdový člověk, jejím odpovědím tento lidský charakter chybí. A v případě, že takový odstavec od milé pomocnice AI do článku zabloudí, v 90 % mi to neunikne. 

Stejně jako každý člověk na světě má svůj osobitý styl psaní, i AI má své specifické vyjadřování. Zároveň ani umělá inteligence není neomylná, v textu se můžou objevovat nesmysly, zavádějící informace atd. Proto bychom na to při jejím používání neměli zapomínat. 

Články od AI často neumí čtenáře zaujmout natolik, aby obsahu věnoval dostatečnou pozornost. Ze zkušenosti můžu říct, že takové čtení je pro doslova nudné, obvykle ani nevím o čem čtu. Článek je sice dlouhý, bohužel věty jsou často jen vyplňující a nepřidávají žádnou přidanou hodnotu. Někdo by mohl přirovnat umělou inteligenci k politikovi :).

Nehledě na to, že generování obsahu dlouhodobě patří mezi zakázané SEO techniky. Takže používat AI vysloveně k tvorbě celých článků nemusí být nejšťastnější řešení. Ani přebírání odstavců stylem Ctrl+C a Ctrl+V není ta správná cesta.

Přes to všechno nám ale umělá inteligence může ušetřit spoustu času a ulehčit práci. Jak ji tedy správně při tvorbě článků používat?

Jak si pomoci s umělou inteligencí při tvorbě článků?

I když se to z předchozích odstavců nemusí zdát, způsobů použití umělé inteligence je nespočet. 

Základní způsoby, jak si pomoci s umělou inteligencí při tvorbě článků:

 1. Generování nápadů na téma
 2. Osnova článku
 3. Pomoc s tvorbou nejvhodnějšího:
  1. nadpisu a titulku
  2. URL adresy
 4. Vyhledávání vhodných zdrojů
 5. Propojování témat
 6. Rozšiřování a obohacování textu, inspirace pro obsah
 7. Kontrola gramatiky a stylistiky, překlad
 8. Analýza textových dat
 9. Tvorba obrázků a ilustrací

1. Generování nápadů na téma

Přijít s novým nápadem na téma článku v době, kdy snad již všechno bylo řečeno, je takřka nemožné. Vlastně to ani není účel. Když tvoříme obsah pro svůj web, chceme být originální ve smyslu kvality informací, jedinečnosti pojetí tématu atp. 

Nyní si tedy představme, že máme eshop, který prodává potápěčské potřeby. Témat, kterými můžeme blog plnit, je poměrně mnoho. Vlastně více, než nás vůbec napadne. A právě v tuto chvíli se hodí zeptat se kamarádky AI. 

Dejme tedy AI zadání, ať nám navrhne témata článků o potápění. Ta nám během pár vteřin odpoví například takto: 

“Samozřejmě, rád navrhnu několik témat článků o potápění:

 1. Základy potápění: Historie potápění, základní vybavení a bezpečnostní pokyny.
 2. Potápěčské kurzy a certifikace: Přehled různých potápěčských kurzů a certifikací, které jsou k dispozici, a jaký je jejich význam.
 3. Nejlepší potápěčské lokality na světě: Detailní průvodce nejlepšími potápěčskými lokalitami na světě a co můžete očekávat na každém místě.
 4. Potápění s přístroji versus volné potápění: Porovnání těchto dvou stylů potápění, jejich výhody a nevýhody.
 5. Potápění a ochrana mořského života: Jak potápění může ovlivnit mořský život a jak se potápěči mohou podílet na jeho ochraně.
 6. Potápění pro začátečníky: Praktické tipy a rady pro ty, kteří se chtějí začít věnovat potápění.
 7. Potápění a zdraví: Jak potápění ovlivňuje tělo a mysl a jaké jsou zdravotní přínosy a rizika spojená s potápěním.
 8. Potápěčské nehody a první pomoc: Jak se vyhnout potápěčským nehodám a jak poskytnout první pomoc v případě potřeby.
 9. Technické potápění: Co to je technické potápění, jaké vybavení je potřeba a jaké jsou specifické výzvy a dovednosti spojené s tímto stylem potápění.
 10. Potápění ve vraku: Průvodce potápěním ve vraku, včetně bezpečnostních pokynů a tipů na nejlepší vraky k prozkoumání."

Tímto způsobem může umělá inteligence přijít s nápadem, který by nás, majitelé webů, možná ani nenapadl. V případě, že nám její návrhy nestačí, můžeme se ptát dál. Můžeme zacházet více do detailů.

2. Osnova článku

Když máme téma, můžeme se pustit do pracovní osnovy článku. Osobně si myslím, že při vytváření osnovy je AI nesmírný pomocník. Místo toho, abychom procházeli tucty článků a lámali si hlavu hodiny nad tím, o čem vlastně chceme psát, můžeme mít osnovu hotovou za pár minut. 

Když bychom si tedy vybrali téma potápění ve vraku, můžeme se opět obrátit na naši věrnou pomocnici AI a dát ji úkol navrhnout osnovu článku na toto téma. A její odpověď by mohla vypadat třeba takto: 

“Samozřejmě, zde je návrh osnovy pro váš článek o potápění ve vraku:

 1. Úvod
  • Krátký přehled o potápění ve vraku a jeho atraktivitě.
 2. Historie potápění ve vraku
  • Jak se potápění ve vraku vyvíjelo a stalo se populární disciplínou.
 3. Význam potápění ve vraku
  • Proč je potápění ve vraku důležité z hlediska historického výzkumu a ochrany podmořského kulturního dědictví.
 4. Základní vybavení pro potápění ve vraku
  • Jaké speciální vybavení je potřeba pro potápění ve vraku a jak se liší od standardního potápěčského vybavení.
 5. Bezpečnostní pokyny pro potápění ve vraku
  • Jaké jsou specifické bezpečnostní rizika spojená s potápěním ve vraku a jak se jim vyhnout.
 6. Nejlepší vraky k prozkoumání
  • Představení několika nejznámějších a nejzajímavějších vraků na světě, které lze prozkoumat.
 7. Praktické tipy a rady
  • Užitečné tipy a rady pro ty, kteří se chtějí věnovat potápění ve vraku.
 8. Závěr
  • Shrnutí důležitých bodů a motivace pro čtenáře k vyzkoušení potápění ve vraku.”

Ani tak bychom ale v tomto kroku neměli zapomenout na vlastní průzkum a propojit navrženou osnovu s vlastními nápady, zkušenostmi a dalším zjištěním. 

Můžeme se klidně AI zeptat znovu, ať nám navrhne jinou osnovu a návrhy mezi sebou kombinovat. Můžeme se více zaměřit na konkrétní oblast, které bychom se chtěli více věnovat. Například můžeme AI požádat o osnovu kapitoly o historii potápění ve vraku. Takto lze pokračovat dokud nebude osnova přesně podle našich předsta.

Osnova by měla být ovšem po celou dobu tvorby článku považována za pracovní. To znamená, že v případě nových informací ji lze rozšířit. Pokud nám naopak nějaké informace chybí, lze nějaké kapitoly vynechat.

3. Pomoc s tvorbou nejvhodnějšího:

A. nadpisu a titulku

Při tvorbě článku bychom měli dost času věnovat vymýšlení a výběru vhodného nadpisu. Ten, spolu s úvodem, je totiž prostředek k tomu, abychom přesvědčili čtenáře si náš článek rozkliknout a věnovat mu jeho vzácný čas.

Tip: Proč je nadpis důležitý a jak na jeho tvorbu se dozvíte zde.

V tomto kroku nám může opět být k užitku AI. Můžeme ji nechat udělat několik návrhů, klidně i desítky, a z nich potom vybírat ten nejvhodnější. Tyto nadpisy můžeme různě upravovat, kombinovat atd. 

V našem příkladu o potápění ve vraku by její návrhy mohly vypadat takto:

“Samozřejmě, zde je několik návrhů na nadpisy pro články na téma potápění ve vraku:

 1. Potápění ve vraku: Cesta do minulosti pod hladinou moře
 2. Tajemství podmořských vraků: Průvodce pro potápěče
 3. Jak bezpečně prozkoumat vraky: Praktické tipy pro potápěče
 4. Výzva potápění ve vraku: Co musíte vědět
 5. 10 nejlepších vraků pro potápění na světě
 6. Potápění ve vraku: Historie skrytá pod hladinou
 7. Potápění ve vraku: Dobrodružství, které čeká pod hladinou
 8. Potápění ve vraku: Jak se připravit na podmořské dobrodružství
 9. Potápění ve vraku: Prozkoumejte tajemství podmořského světa
 10. Potápění ve vraku: Průvodce pro začátečníky”

Z těchto návrhů můžeme také vybírat nejvhodnější titulek.

B. URL adresy

I URL adresa článku by měla odpovídat obsahu a jeho záměru. A také při její tvorbě umí být AI nápomocná. 

Její odpověď by mohla vypadat nějak takto:

“Samozřejmě, zde je několik návrhů na URL adresy pro váš článek na téma “Potápění ve vraku: Historie skrytá pod vodní hladinou”:

 • www.vasewebsite.cz/potapeni-ve-vraku-historie-pod-hladinou
 • www.vasewebsite.cz/potapeni-vraky-tajemstvi-minulosti
 • www.vasewebsite.cz/historie-potapeni-ve-vraku
 • www.vasewebsite.cz/potapeni-ve-vraku-cesta-do-minulosti
 • www.vasewebsite.cz/objevte-historii-potapenim-ve-vraku”

Nesmíme ovšem zapomenout opět na úpravu návrhů podle vlastních potřeb, pravidel a SEO faktorů. 

Tip: Jak vytvořit URL z pohledu SEO si přečtěte tu.

4. Vyhledávání vhodných zdrojů

Můžeme také narazit na téma, které si žádá určité odborné zdroje. Existují totiž témata, která ani AI nemá příliš “nastudované”. Často to jsou například zákony, normy, pravidla apod. 

V takovém případě je dobré využít AI jako takovou mapu. Místo toho, abychom se jí ptali, jak fungují zákony a normy v daném tématu, můžeme se jen zeptat, jaké zákony/normy se daného týkají. To, jak přesně fungují je vhodné si již najít osobně.

V našem případě se může jednat například o pravidla a zákony pro potápění ve vraku. Když tedy položíme otázku, zda nějaké takové zákony existují, můžeme dostat odpověď: 

“Ano, existují zákony a pravidla, které regulují potápění ve vraku. Tato pravidla se mohou lišit v závislosti na zemi a konkrétním vraku1. Zde jsou některé klíčové body:

 • Ochrana vraků: Mnoho vraků je chráněno zákonem, aby se zabránilo jejich poškození nebo odcizení artefaktů.
 • Bezpečnostní pokyny: Potápění ve vraku představuje jedinečné výzvy, které vyžadují dodržování bezpečnostních pokynů. 
 • Zákony týkající se potápění: Existují také zákony a normy týkající se samotného potápění, jako jsou například “Diving at Work regulations 1997” v UK.”

Takovou odpověď některé umělé inteligence dodávají i s odkazem na zdroj, ze kterého čerpali.

Nyní můžeme jít buď hledat zákony v námi vybrané destinaci konkrétně, nebo můžeme opět o pomoc požádat AI.

Nakonec však vždy doporučuji si osobně dané zákony či pravidla projít a ujistit se o pravdivosti a aktuálnosti informací.

Tímto způsobem můžeme hledat i nejrůznější studie, statistiky a další užitečné zdroje.

5. Propojování témat

Někdy můžeme z nejrůznější důvodů propojit zdánlivě nesouvisející témata. Je normální, že člověk nemůže mít v hlavě informace o všem a Google může ukázat nežádoucí výsledky, pokud otázku položíte nevhodně.

Proto může být vhodné zeptat se AI. V našem příkladu to může být třeba propojení potápění ve vraku a testosteronu:

“Propojení témat potápění ve vraku a testosteronu může být trochu netradiční, ale je možné najít několik zajímavých spojení. Zde je několik nápadů:

 1. Fyzická námaha a testosteron: Potápění, včetně potápění ve vraku, je fyzicky náročná aktivita, která může stimulovat produkci testosteronu. Můžete se zaměřit na to, jak fyzická námaha spojená s potápěním ovlivňuje hladiny testosteronu.
 2. Stres a adrenalin: Potápění ve vraku může být stresující a vzrušující zážitek, který zvyšuje hladiny adrenalinu. Adrenalin a testosteron jsou oba hormony, které hrají klíčovou roli v reakci těla na stres.
 3. Testosteron a rizikové chování: Některé studie naznačují, že vyšší hladiny testosteronu mohou být spojeny s rizikovějším chováním. Potápění ve vraku je považováno za jednu z rizikovějších forem potápění.
 4. Zdraví a fitness: Potápění je aktivita, která vyžaduje dobrý fyzický stav. Vyšší hladiny testosteronu mohou přispět k lepšímu výkonu a regeneraci svalů, což může být pro potápěče užitečné.”

Jak můžeme vidět, tím, že AI dokáže během pár vteřin projít celý internet, dokáže propojit i dvě pro někoho nesouvisející věci.

To se může hodit například při linkbuildingu. Více o něm se můžete dozvědět tady.

6. Rozšiřování a obohacování textu, inspirace pro obsah

To, zda používat umělou inteligenci pro obohacování textu může být v rozporu s našimi úvodními řádky. Stále si stojím za tím, že tento způsob není to nejvhodnější řešení. 

Existují ale určité typy článků, kde může být toto použití adekvátní. Jedná se například o PR účelové články.

V ostatních případech doporučuji používat AI a její texty pouze jako inspiraci. Její odstavce můžeme upravovat a formovat do podoby, která v sobě zanechá lidskou stopu a bude čtivá a užitečná.

7. Kontrola gramatiky a stylistiky, překlad

I když je AI dnes již na poměrně vysoké úrovni, stále má nějaké rezervy, co se gramatiky týče. V českém a slovenském prostředí nejsou její jazykové znalosti pořád ještě 100 % a je dobré na to brát zřetel. 

Svou pomoc dokáže nabídnout i v překladech cizích jazyků.

8. Analýza textových dat

Umělá inteligence stojí na analýze textových dat. Proč tuto schopnost také nevyužít? Málokdo si uvědomuje, že AI vlastně skenuje miliony webů a hledá nejvhodnější informace, aby nám dala tu nejlepší odpověď. 

Jestliže jsme našli vhodné, ale obsáhlé zdroje, můžeme využít AI, aby nám z nich vybrala jen to nejdůležitější. Takové zdroje umí i vzájemně porovnávat, jestli se jejich sdělení liší či se potvrzují a doplňují. I to se může při tvorbě obsahu hodit.

9. Tvorba obrázků a ilustrací

Ve chvíli, kdy máme článek napsaný a rozhodneme se jej publikovat, pravděpodobně jej budeme chtít něčím oživit. 

Najít vhodné obrázky na free fotobankách se nemusí vždy povést. Zároveň s použitím těchto obrázků riskujete, že někdo ve svém obsahu použije ty stejné. Zásobu vlastních fotek vhodných na všechna témata, která bude chtít na svém webu mít, taky pravděpodobně nikdo nemá.

Proto můžete využít kreativní a výtvarné umění AI a nechat si vytvořit vlastní obrázek.

Při používání AI k tvorbě obrázků už to chce trochu zručnosti a praxe v tom, jak zadání formulujete. Často budete muset být opravdu konkrétní nebo své zadání postupně upřesňovat.

Na závěr…

Doba umělé inteligence je tady. Můžeme ji odmítat. Můžeme ji ignorovat. Nebo ji můžeme přijmout a naučit se ji používat. Uvědomění, že nám tyto technologie práci neberou, ale dokáží ji zjednodušit, nám pomůže k lepším výsledkům a pracovat efektivněji a rychleji. 

Využívat AI chce ale nějakou zručnost. Prosté kopírování a slepé přebírání jejich odpovědí není cesta, kterou bychom se měli vydávat, pokud chceme své čtenáře oslovit. 

Pamatujme si tedy jedno zásadní pravidlo: “Umělá inteligence je pomocník, ne pán ani zástupce.”

Ing. Klára Kohoutová:

Obsahová SEO specialistka

Vystudovala jsem ekonomii a management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Manažerské schopnosti nyní využívám v praxi při řízení týmu Poctivé SEO, ve kterém funguji již od roku 2020. Mimo jiné se zde věnuji komunikaci s klienty, s partnerskými weby, podpoře a hledání nejoptimálnějších řešení.

Zálibu v psaní a zkušenosti neustále rozšiřuji v nejrůznějších oborech – od financí, stavebnictví až po automoto a oblast zdravotnictví. Psaní komplexních článků na nejrůznější témata vnímám jako skvělou možnost neustálého samovzdělávání a osobního růstu.

V pracovním životě bych se ráda nadále věnovala leadershipu a dále se v něm zdokonalovala. Svou pozornost ale nechci upínat pouze na své kolegy, ale i na klienty. Pracovat s lidmi a pomáhat jim s jejich sny i všedními dny bude vždy mým cílem.

Volný čas nejraději trávím s mými nejbližšími, včetně malých chlupáčů, v přírodě, pečením nebo cestováním a poznáváním nových míst.

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na míru

Není nutné řešit všechno – důležité je získat nové zákazníky, zlepšovat web a poskytovat užitečnost.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO strategie

Vytvářejte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil co nejvíce lidí – témata si vybírejte cíleně a vytvářejte postupně krok za krokem.

 
Komplexní SEO
už od 100 Eur

Trápí vás omezený rozpočet? SEO služby poskytujeme stejně velkým i malým webům, eshopům či portálům.

Buďme v kontaktu

Icon

Telefon

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakční CMS systém společnosti Global Services Slovakia s.r.o.